24 juli, 2024
Onze vakbondBelastingserviceBelastingjaar 2012: Veranderingen

Belastingjaar 2012: Veranderingen
B

Voor iedereen die zijn belasting nog zelf indient i.p.v. gebruik te maken van de Belastingservice, De veranderingen van 2012 op een rijtje;

 1. De Belastingdienst gaat zich stringenter houden aan het uitstelverzoek. Dit houdt in, dat er voor 1 april een verzoek tot uitstel dient te worden ingediend bij de belastingdienst teneinde uitstel te verkrijgen tot 1 september. Er wordt geen uitstel verleend als blijkt dat 2 van de 3 laatste aangiftes te laat zijn ingediend.
 2. Als u een aangiftebrief van de Belastingdienst heeft ontvangen waarop geen of een foutief rekeningnummer is vermeld, kan deze niet meer middels het formulier worden veranderd. U dient hiervoor op de website van de Belastingdienst het formulier öpgaaf rekeningnummer particulieren” te downloaden. Alle bij de belastingdienst bekende rekeningnummers worden geconverteerd naar IBAN-nummers. Uitzondering hierop zijn rekeningnummers van de Frieslandbank en van de DSB.
 3. Het fiscaal partnerschap voor ongehuwd samenwonenden is gewijzigd. Indien u ongehuwd samenwoont met een partner, op het zelfde adres staat ingeschreven bij het GBA en er is een minderjarig kind (tot 18 jaar) op dit adres ingeschreven, bent u automatisch elkaars fiscaal partner.
 4. De leeftijdgrens voor uitgaven voor levensonderhoud van kinderen is verlaagd naar 21 jaar (2011 = 30 jaar)
 5. Uitgaven voor een diëtist(e) zijn opgenomen in de specifieke zorgkosten. Hiervoor is geen doorverwijzing nodig. Indien de belastingdienst dit nodig acht, kan zij altijd om een doorverwijzing vragen.
 6. De leeftijdgrens voor aftrek uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen is verlaagd naar 21 jaar. (2011 = 27 jaar)
 7. Alleenstaande ouderkorting.
  Een van de voorwaarden is de leeftijd van het jongste kind. Voor 2012 is bepaald dat het jongste kind jonger is dan 18 jaar. (was 27 jaar)
 8. De arbeidskorting voor de oudere werknemer is voor werknemers vanaf 57 jaar komen te vervallen.
 9. De verhoging van het heffingsvrij vermogen voor kinderen is komen te vervallen.
 10. Het maximale bedrag waarover de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet wordt berekend is € 50.064. (was € 33.427)(is een rechtstreeks gevolg van de WUL)
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: