12 juni, 2024
Onze vakbondBelastingserviceBelastingaangifte 2015: maart wordt aangiftemaand

Belastingaangifte 2015: maart wordt aangiftemaand
B

Uit onderzoek naar de gedane aangiftes over de afgelopen 2 jaar is gebleken dat er veel minder fouten zitten in de aangiften waarbij de VIA1(Vooraf Ingevulde Aangifte) -gegevens zijn gebruikt. Hierdoor heeft de Belastingdienst besloten dat de maand maart de aangiftemaand wordt.

Om dit te stimuleren heeft de Belastingdienst besloten om de aangifte software niet voor 1 maart ter beschikking te stellen. Dit heeft gevolgen voor de ODB belastingservice. Het invullen van de aangifteformulieren kan pas na 1 maart geschieden. Er is nog niet bekend gemaakt of de uiterste inleverdatum hierbij ook verschuift. Vooralsnog dienen we er van uit te gaan dat de uiterste inleverdatum van 1 april gehandhaafd blijft.

Mocht u na 1 april 2015 nog tijd nodig hebben om uw papieren ten behoeve van de aangifte compleet te krijgen, of bevindt u zich, door een missie, in het buitenland, dan zal op de gebruikelijke manier uitstel moeten worden aangevraagd. Deze wordt nagenoeg altijd verleend en is dan geldig tot 1 september van datzelfde jaar.

bron Belastingservice ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: