30 mei, 2024
Onze vakbondJuridische DienstverleningBelangrijke verandering per 1 januari 2012

Belangrijke verandering per 1 januari 2012
B

De enkele daad des huwelijks is dan niet meer voldoende om de vermogens te versmelten! Het regime van de gemeenschap van goederen in een huwelijk gaat op 1 januari 2012 behoorlijk veranderen. Bij Dudink en Starink Advocaten komen nu al vragen binnen wat er gaat veranderen. In ieder geval is duidelijk dat er een nieuwe wetgeving in werking treedt die de bestaande wetgeving moderniseert.

Al langer loopt Nederland in Europa uit de pas als het gaat om de regels rond het enkele feit dat als iemand trouwt, alle bezittingen automatisch van beide echtgenoten worden. Het lijkt er nu op dat de (mooie) oud-Nederlandse volzin, ‘dat de enkele daad des huwelijks voldoende is om de vermogens te doen versmelten’, zijn langste tijd heeft gehad. De nieuwe wet zal (neemt men aan) beter aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en lijkt mede tot stand te zijn gekomen door het toegenomen aantal echtscheidingen en de emancipatie van de vrouw.

Duidelijk is nu al dat de gevolgen groot zullen zijn. De nieuwe wet heeft onder meer gevolgen voor het eigendom van privégoederen die met vermogen uit de huwelijksgemeenschap zijn aangeschaft en schulden die privé zijn aangegaan maar die worden betaald uit de huwelijksgemeenschap of uit het privévermogen van de andere echtgenoot. Ook ten aanzien van vermogen, verkregen uit een erfenis of schenking verandert het een en ander. Zo is alleen de echtgenoot aan wie dit vermogen is toegevallen bestuursbevoegd.

Samengevat brengt de wetswijziging met zich mee dat niet alle vermogensbestanddelen die de echtgenoten bezitten zonder meer in de gemeenschap vallen. Gemeenschap van goederen wordt hiermee een iets minder ‘volledige’ gemeenschap, er worden meer gevallen denkbaar waarin bepaalde vermogensbestanddelen niet aan de echtgenoten gemeenschappelijk toekomen. Goed vastleggen lijkt meer dan verstandig!

U bent geïnformeerd!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: