21 juni, 2024
Onze vakbondAsbest regelingen moeten worden aangepast

Asbest regelingen moeten worden aangepast
A

Op 17 september jl. heeft het Instituut Asbest-slachtoffers (IAS) aan minister Asscher een brief gestuurd met hierin het verzoek de tegemoetkoming te verhogen en tevens uit te breiden naar een bepaalde groep nabestaanden. De vakcentrale VCP, waaronder de ODB, hoopt voor deze slachtoffers dat de minister spoedig een positieve reactie zal geven op de twee verzoeken.

In deze brief pleit het IAS allereerst voor een verhoging van de tegemoetkoming naar € 30.000 voor mensen die in aanmerking komen voor een regeling Tegemoetkoming voor Arbeidgerelateerde slachtoffers (TAS-regeling) of voor een regeling Tegemoetkoming voor Niet arbeidgerelateerde Slachtoffers (TNS-regeling). Dit omdat zij als van gevolg van blootstelling aan asbest de vreselijke ziekte mesothelioom of asbestose hebben gekregen.

Voor deze aanpassing wordt gepleit omdat, wegens onvoldoende bewijslast of verjaring, vaak geen volledige schadevergoeding kan worden verhaald door de slachtoffers. Het IAS is van mening dat het verschil tussen een tegemoetkoming (nu € 19.201) en een schadevergoeding (tenminste € 62.000) te groot is. Door de slachtoffers wordt dit als schrijnend ervaren.

Daarnaast is door het IAS geconcludeerd dat de genoemde regelingen dienen te worden uitgebreid naar een bepaalde groep nabestaanden, dit gelet op het bijzondere karakter van de ziekte en het snelle verloop. Nu dient een aanvraag voor een tegemoetkoming van het IAS te worden gedaan bij leven van het slachtoffer. Voor nabestaanden is dit niet mogelijk omdat mensen na openbaring van de ziekte vaak snel overlijden. Hierom het tweede verzoek in de brief aan de minister om nabestaanden tot drie maanden na het overlijden van het slachtoffer de mogelijkheid te geven een aanvraag voor een tegemoetkoming bij het IAS te kunnen indienen.

IAS is een gezamenlijk initiatief van werknemers- en werkgeversorganisaties. Zie voor meer informatie www.IAS.nl.

bron:Instituut Asbestslachtoffers/
logovcp-251x151_1

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: