14 juli, 2024
Onze vakbondAsbest Gevonden Op Oud-Marineschepen

Asbest Gevonden Op Oud-Marineschepen
A

Defensie heeft na de ontdekking van asbest op de onderzeeboot Tonijn van het Marinemuseum, begin januari 2015, een asbest inventarisatie laten uitvoeren op voormalige marineschepen die in bruikleen zijn bij stichtingen en verenigingen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Het betreft de Schorpioen, de Crijnssen en het brugcomplex van de De Ruyter van het Marinemuseum in Den Helder. Daarnaast is er de Mercuur (A856), in bruikleen bij een stichting en afgemeerd in de Binnenhaven van Scheveningen.

In het brugcomplex van De Ruyter is geen asbest aangetroffen. Op de Schorpioen en de Crijnssen is asbest gevonden op kleefmonsters, maar de genomen luchtmonsters waren schoon. Daarnaast is door een gecertificeerd extern bedrijf geïnventariseerd op de Mercuur (A856). Dit museumschip is gesloten omdat asbest is gevonden. Het zat op verschillende zogenoemde kleefmonsters en in luchtmonsters. De luchtmonsters waarbij asbest is gevonden zijn genomen in ruimten die niet voor publiek toegankelijk zijn.

De Schorpioen en de Tonijn zijn inmiddels gesaneerd, vrijgegeven en weer opengesteld voor publiek. De Crijnssen wordt nu nog gesaneerd en gaat pas weer open voor publiek na toestemming van een gecertificeerd bedrijf. Over het toekomstig gebruik van de Mercuur valt nog een beslissing. Hierbij betrekt Defensie de stichting die het schip in bruikleen heeft.

De GGD Hollands Noorden beoordeelde op verzoek van Defensie de monsters op gezondheidsrisico’s voor medewerkers en bezoekers. De GGD concludeerde dat er geen blootstellingsrisico is en noemt de gezondheidsrisico’s voor het publiek verwaarloosbaar, door de mogelijke zeer kortdurende blootstelling aan asbest.

Voor medewerkers van de stichting die de Mercuur beheert, is het gezondheidsrisico afhankelijk van de duur en de werkzaamheden aan boord. Dit wordt in overleg met de medewerkers nader onderzocht. De medewerkers krijgen informatie over de uitkomsten van de onderzoeken.

Defensie heeft in het verleden schepen verkocht of geschonken. Eigenaren van voormalige defensievaartuigen waarvan niet zeker is of zij tijdens de overdracht van het materieel zijn geïnformeerd over de (mogelijke) aanwezigheid van asbest heeft Defensie per brief aangeraden een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

Bezoekers van genoemde schepen die zich zorgen maken over gezondheidsrisico’s kunnen contact opnemen met de GGD Hollands Noorden: jvisser@ggdhn.nl.

Defensiemedewerkers kunnen contact opnemen met meldpuntasbestkm@mindef.nl.

Bron: Ministerie van Defensie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: