25 mei, 2024

Artikel 94a
A

Dat het niet altijd kommer en kwel is blijkt uit het feit dat de ODB met regelmaat ook positieve zaken op de werkvloer tegenkomt. Het onderstaande verhaal is zondermeer mogelijk als alle P diensten en functionarissen goed samenwerken.

Een burgerambtenaar wilde graag de dienst verlaten alhoewel de chef als lijnmanager de persoon in kwestie liever voor de organisatie wilde behouden. De ambtenaar zat niet in een knelpuntcategorie en werd ook in de toekomst niet overtollig. Tijdens gesprekken bleek dat de nog toekomstige dienstverlater graag een opleiding wilde gaan volgen, voor het grootste gedeelte natuurlijk in haar eigen tijd maar er werden ook stage uren gevraagd.

Na goede gesprekken tussen alle betrokkenen werd op grond van artikel 94a uit het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD) de beslissing genomen om het personeelslid in de gelegenheid te stellen om deze uren in te vullen.

In het artikel staat het volgende:

Aan de ambtenaar die dat wenst, kunnen naar bij ministeriële regeling te stellen regels bepaalde studiefaciliteiten worden verleend, indien de ambtenaar naar het oordeel van het hoofd defensieonderdeel een studie of opleiding voor eigen rekening volgt of heeft voltooid die mede in het belang van de dienst of in het belang van de bevordering van de externe werkzekerheid is.

U bent geïnformeerd!

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: