23 juni, 2024
Onze vakbond'Armoede voor ex-militairen'

‘Armoede voor ex-militairen’
'

De regering besloot in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd en de daarbij behorende AOW-uitkering op te trekken van 65 naar 67jaar. Door deze wetswijziging komen vele duizenden ex-militairen letterlijk in een armoede val terecht.

“Deze gepensioneerden, die gedwongen met Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) gestuurd zijn  of worden, moeten deze financiële dreun zelf opvangen.

AOW-Gat
Uitleg AOW-Gat

Militairen worden nog steeds (verplicht) met FLO gestuurd op een leeftijd die momenteel ligt tussen de vijftig en achtenvijftig. De periode tot aan de pensioengerechtigde leeftijd wordt overbrugd door een Uitkering Gewezen Militairen (UGM) uitkering bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Deze uitkering wordt omgezet in een regulier ouderdomspensioen op het moment van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Normaliter zou op dat moment de lagere belastingschaal in werking gaan en zou het aangevuld worden met suppletie uit de Algemene Ouderdoms Wet (AOW), maar dit vindt nu pas plaats op 67-jarige leeftijd, dat betekent een gat dat kan oplopen tot 2 jaar en een dito financiële strop voor betrokkene. Bovendien moet van het ouderdomspensioen, dat nu wordt uitgekeerd, meer belasting worden betaald omdat men immers de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt! Kortom, weer dubbel gepakt.

Kortom, de  voormalig beroepsmilitair die 36 à 40 jaar onder alle omstandigheden het land heeft gediend, voelt zich aan de kant geschoven en bij het grofvuil gezet.

Ik zie een simpele oplossing. Het ouderdomspensioen dat wordt uitgekeerd van 65 jaar tot aan de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd dermate laag belasten dat de uitkeringsgerechtigde normaal kan leven. Dit kost het ABP niets meer en de Staat ontvangt nog steeds, zij het in mindere mate.

Door onachtzaamheid of onwetendheid en misschien zelfs onverschilligheid, is een enorme blunder gemaakt  waardoor deze situatie  is ontstaan. Acties van collega vakbonden om de zaak voor de rechter uit te vechten hebben tot nu toe bot gevangen bij de rechterlijke macht.

Tijd voor een andere aanpak, want na o.a. WUL en nieuwe belastingregels voor eigen huizenbezit bij uitzending, is dit het volgende voorbeeld dat een specifieke groep weer wordt gepakt: kabinet-Rutte, ga aan je werk en dien een wetswijziging in of een compleet nieuwe wetgeving om voor al deze mensen de juiste oplossing te vinden.

Bron: De Telegraaf
Dick Kamstra

cartoon aow gatMening ODB

De ODB is dan ook van mening dat deze dwaling zo snel  mogelijk, buiten een eventueel aanstaande arbeidsvoorwaarden om, opgelost moet worden. Het voorstel van GOV|MHB, waarbij financiële middelen gebruikt worden niet betaalde salarissen door grote te korten in het personeelsbestand. Dat zou volgens de ODB goed startpunt kunnen zijn.

 

 

Cartoon: M.Man

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: