19 april, 2024
Onze vakbondArbeidsvoorwaardenoverleg (ver)traag(d) van start

Arbeidsvoorwaardenoverleg (ver)traag(d) van start
A

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Centrales van Overheidspersoneel laten weten dat de inzetbrief van de zijde van Defensie voor het arbeidsvoorwaardenoverleg is vertraagd. In een brief aan het Georganiseerd Overleg sector Defensie laat Minister Hennis de Centrales weten dat zij de op 28 augustus ji. gedane toezegging om begin oktober te starten met het arbeidsvoorwaardenoverleg voor Defensie helaas niet gestand kan doen.

Reden hiervoor zijn “een aantal ontwikkelingen in combinatie met de operationele en bestuurlijke besluitvorming die hiermee gepaard gaat”. De minister zegt de Centrales toe zich maximaal in te spannen om de Centrales zo spoedig mogelijk een inzetbrief als formele start van het arbeidsvoorwaardenoverleg te overhandigen.

De ODB vindt het moedig dat de minister zelf met deze mededeling naar buiten komt. In het verleden moesten de Centrales veelal zelf bij vertragingen navraag doen. De ODB heeft er begrip voor dat door de recente ontwikkelingen in de wereld, die de defensieorganisatie nadrukkelijk raken, enige vertraging is opgetreden.

De minister staat er als bewindspersoon op het Ministerie van Defensie immers (zonder Staatsecretaris) alleen voor. Bovenstaande redenen zijn voor de ODB en GOV|MHB aanleiding om de minister nog enige ruimte te geven. De CMHF Sector Defensie gaat er daarbij wel vanuit dat de Centrales de inzetbrief nog voor het einde van de maand zullen ontvangen.

bron: SOD Rene Pieters

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: