22 juli, 2024
Onze vakbondArbeidsvoorwaarden bij Defensie: Vooruitgang, maar Verbeteringen Nodig

Arbeidsvoorwaarden bij Defensie: Vooruitgang, maar Verbeteringen Nodig
A

Nieuw Arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensiepersoneel

Op 2 juli 2024 is een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord ondertekend tussen Defensie en de vakcentrales voor overheidspersoneel. Dit akkoord, dat loopt van 1 januari 2025 tot 1 september 2026, brengt enkele positieve veranderingen, maar volgens de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) zijn verdere verbeteringen noodzakelijk.

Loonsverhogingen

Defensiepersoneel ontvangt vanaf 1 januari 2025 een loonsverhoging van 5%, gevolgd door een extra 2% per 1 januari 2026. Hoewel deze verhogingen welkom zijn, blijft de beloning voor het zware en essentiële werk van militairen en burgerpersoneel nog steeds ondermaats.

Eenmalige Uitkeringen

  • In september 2024 ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van € 500 bruto (bij voltijd).
  • In juli 2025 volgt een eenmalige uitkering van € 350 bruto (bij voltijd).
  • Daarnaast komt er een incidentele loonsverhoging van 5% over de maanden oktober, november en december 2024.

Vergoedingen voor Woon-werkverkeer en Thuiswerken

Vanaf 1 januari 2025 verhoogt Defensie de vergoeding voor woon-werkverkeer naar 23 cent per kilometer en de thuiswerkvergoeding naar € 2,35 per dag. Hoewel dit een stap in de goede richting is, blijft het onvoldoende gezien de stijgende kosten van levensonderhoud.

Handtekeningen en Reacties

Generaal-majoor Joris Legein (HDP) heeft namens Defensie getekend, samen met de voorzitters van de vakcentrales. Staatssecretaris Gijs Tuinman, die nu het personeelsdossier beheert, reageerde positief: “Goed nieuws dat er vandaag een mooi akkoord is getekend, dankzij mijn voorganger. Ik zal me inzetten voor verdere verbeteringen en modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Dat verdienen de militairen en burgers bij Defensie.”

Standpunt van de ODB

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van mei jl. hebben de leden van de ODB hun mening uitgesproken: de arbeidsvoorwaarden blijven mager. De aanwas van burgerpersoneel verloopt beter dan die van militair personeel, deels door jarenlange financiële beperkingen. Nu er ruimte is in het Defensiebudget, moet het personeel prioriteit krijgen. De ODB eist betere arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de inzet en het offer van medewerkers.

De ODB zal blijven strijden voor rechtvaardige arbeidsvoorwaarden voor al het Defensiepersoneel. Dit akkoord is een begin, maar er is nog veel werk te doen. Het is tijd dat Defensie haar personeel echt op waarde schat.

Einde Bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Onafhankelijke Defensiebond (ODB).

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: MinDef / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: