16 juni, 2024
Onze vakbondAOW-gat gewezen militairen is leeftijds discriminatie

AOW-gat gewezen militairen is leeftijds discriminatie
A

De minister van Defensie overtreedt de wet door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen (UGM) op 65 jaar. 

Donderdag 11 december jl oordeelde het College voor de rechten van de Mens (hierna: het College) dat de minister van Defensie de wet overtreedt door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de UGM op 65 jaar.

Een onderscheid op grond van leeftijd is niet altijd verboden. Er kunnen rechtvaardige gronden zijn voor een onderscheid op leeftijd.Het College oordeelt echter dat het onderscheid wat Defensie toepast niet kan worden gerechtvaardigd. Hiervoor onderkent het College twee gronden:

  1. omdat het middel niet passend is doordat er geen aansluiting (meer) is met de AOW-uitkering;
  2. omdat het stoppen van de UGM disproportionele gevolgen heeft, namelijk een grote inkomensachteruitgang.

Lees hier de volledige uitspraak van het College.

Uitspraken van het College zijn niet bindend. Om die reden kan Defensie de uitspraak naast zich neerleggen. Jurisprudentie wijst echter uit dat rechters uitspraken van het College in (nagenoeg) alle gevallen volgen indien wordt besloten met een uitspraak van het College naar de rechter te stappen. De vraag is dan ook wat Defensie gaat doen n.a.v. het oordeel van het College?

ODB

De ODB is van mening dat Defensie, als goed werkgever, de uitspraak ter harte zou moeten nemen, door de UGM per direct te laten aansluiten op de AOW-leeftijd. Zowel voor de oud-militairen die nu al een AOW gat hebben ( gewoon repareren), als voor militairen voor wie in de (nabije) toekomst een AOW-gat opdoemt.
De ODB raadt alle militairen die een besluit hebben gekregen over hun UGM én waarvan de bezwaartermijn nog open staat, aan om bezwaar aan te tekenen. Dit dient te gebeuren binnen zes weken na ontvangst van het besluit. Oud-militairen waarvan het besluit over de UGM langer terug ligt dan zes weken raadt de ODB aan om een verzoek in te dienen voor herziening van het besluit, op grond van de uitspraak van het College.

Neem voor ondersteuning bij het bezwaar of het verzoek contact op met de juridische afdeling van de ODB via: contactpagina op onze website o.v.v. AOW-gat

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: