24 juli, 2024
Onze vakbondALV november 2014

ALV november 2014
A

Vrijdag, 14 november 2014, heeft de ODB haar 13de Algemene Ledenvergadering gehouden in het PMT “De Landing” te Schaarsbergen. De opkomst op deze regenachtige dag was groot. Uit alle hoeken van het land was men in alle vroegte afgereisd om te praten over alle actuele zaken die het defensiepersoneel maar ook veteranen bezighoudt.

erevoorzitterTijdens deze vergadering heeft de ODB een van haar grondleggers in het zonnetje gezet. De heer J.H.W.J. (Jos) Peeters was een van de mannen die in 2005 het initiatief heeft genomen om een vakbond op te richten die niet in het rijtje van de gevestigde bonden viel. De heer Peeters kreeg van de voorzitter een oorkonde uitgereikt.

In het ochtendgedeelte zijn de volgende onderdelen aan de orde geweest:

 • de aansluiting bij het CMHF Sector Defensie;
 • ODB bestuurders die zitting hebben in de sectorraad CMHF Sector Defensie;
 • het pensioenakkoord 2015;
 • definitief vaststellen nieuwe verenigingsstructuur;
 • contributie 2015;
 • stand van zaken arbeidsvoorwaarden overleg;
 • voorstellen nieuwe regiobestuurders;
 • verkiezingen van Hoofdbestuurders;
 • presentatie beleidsplan ODB onder de pakkende titel Samen Sterker voor de verenigingsperiode 2015 – 2025.

De volgende regiobestuurders zijn benoemd:

 • Henk Dolmans tot regiobestuurder Landstrijdkrachten Zuid;
 • Richard de Keijzer tot regiobestuurder Zeestrijdkrachten Midden;
 • Chris Zadelberg tot regiobestuurder Landstrijdkrachten Midden.

De volgende hoofdbestuursleden zijn verkozen/herkozen:

 • Erik Nuninga is herkozen op zijn functie als HB lid CZSK;
 • Fred Vermeer is herkozen op zijn functie als DB lid;
 • Alex Hiemstra is namens Deelraad Internationaal verkozen tot HB lid INT;
 • Arjen Kievoet is namens Deelraad Koninklijke Marechaussee verkozen tot HB lid KMAR.

Voorlichting over de Defensiepolis

In de namiddag heeft de heer Lex Kleinhout als huisverzekeraar, een beknopte maar zeer duidelijke visuele presentatie gehouden over de DefensiePolis, met daarin ook verwerkt , DefensieHypotheek en DefensieMakelaar. Het totale pakket is een enorme aanwinst voor de leden van de ODB. Voor het eerst is het mogelijk een pakket af te sluiten die op elke situatie aangepast kan worden. De Defensiepolis is niet alleen van toepassing in Nederland maar ook voor de rest van de wereld zonder uitzonderingen.
Waar andere verzekeraars kleine lettertjes toepassen om zaken niet of gedeeltelijk te doen of te betalen zijn deze bij de Defensiepolis wel in de polisvoorwaarden opgelost. De ODB is vanaf de eerste dag betrokken geweest om dit product samen met Kleinhout te ontwerpen. De voorbereidingstijd heeft door alle wensen maar liefst 4 jaar geduurd. En gaat tot op de dag van vandaag door.

Na de rondvraag werd de vergadering om 15:10 gesloten

Buiten “De landing” werd de enerverende bijeenkomst nog wat verlengd totdat toch afscheid van elkaar genomen moest worden gezien de tijdsduur van de terugrit van velen.

bron: Redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: