21 juni, 2024
Onze vakbondALV: Voor Nieuwe CAO En Stemrecht Reservisten

ALV: Voor Nieuwe CAO En Stemrecht Reservisten
A

Vrijdag 3 november jl. vond de 19e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond ODB plaats in de bosrijke omgeving van Schaarsbergen. De vergadering kende een goed gevulde agenda die deze dag allemaal werden behandeld. De ochtend vormde het besloten gedeelte van de vergadering waarin m.n. huishoudelijke mededelingen werden gedaan. In de middag stond een voorlichting over het onderhandelaarsakkoord 2017 op de agenda.

Nadat voorzitter Erik Jurriëns iedereen welkom had geheten werd de vergadering om 10:00 geopend. Als eerste kreeg Dirk Barneveld als voorzitter van de Financiële Controle Commissie (FCC) het woord. Hij belichtte de werkwijze van de FCC en gaf aan wat gedurende de laatste 12 maanden zoal had plaatsgevonden. De presentatie werd door de ALV als zeer duidelijk ervaren.

Na de koffie kregen Aad Splinter en Nico van Delft het woord. Zij maken deel uit van de Kascontrole commissie CMHF sector defensie en gaven een toelichting op de werkwijze binnen de CMHF. Ook deze presentatie werd door alle aanwezigen gewaardeerd. Na deze presentaties werd de vergadering geschorst voor een korte lunch omdat nog veel meer onderwerpen besproken dienden te worden.

Na de schorsing werden twee nieuwe Regiobestuurders voorgesteld en welkom geheten door het bestuur. Annemiek de Wolf en Lars Dekker zullen de komende jaren de Deelraden versterken.

In juni had Corné Hazendonk (reservist) een voorstel ingediend om een aparte Deelraad op te richten voor reservisten en reserve personeel bij Defensie. Zijn voorstel is in juli binnen het Hoofdbestuur (HB) besproken en werd door het HB ondersteund. De ALV steunde unaniem het voorstel van Corné omdat iedereen van mening is dat ook reservisten een spreekbuis nodig hebben die voor hun belangen kan op komen.

In de middag schoof Niels van Woensel aan bij de vergadering; hij is onderhandelaar CMHF. Niels had eerst in Havelte een uitleg gegeven over het onderhandelaarsakkoord. Nu was het de beurt aan de ALV. Niels gaf een duidelijke uitleg ondersteunt met een uitgebreide PowerPoint presentatie. Alle pijnpunten uit de arbeidsvoorwaarden kwamen aan de orde zoals WUL, AOW gat, pensioendossier, eindejaarsuitkering, FLO leeftijd, langer dienen, ATW en het nieuwe loonhuis dat wordt ontwikkeld. Een felle discussie werd gevoerd omtrent het AOW gat (restant van 10%) voor de militairen die al met FLO zijn.

Nadat afloop van deze presentatie vond in de ALV een stemming plaats over dit onderhandelaarsakkoord. Met 3 stemmen tegen, één onthouding en 14 stemmen voor gaf de ALV groen licht aan het akkoord. Daarna sloot de voorzitter de vergadering en wenste allen een goede thuiskomst.

Bron: redactie
Foto: redactie ODB

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: