20 juni, 2024
Onze vakbondALV mei 2014

ALV mei 2014
A

Vrijdag 16 mei jl. vond de 12e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) plaats in Huize Beukbergen te Huis ter Heide. Mede door de gunstige locatie was de opkomst hoger dan voorgaande edities. Ook nu weer werden veel onderwerpen besproken, m.n. omdat het voor de bond een roerig jaar is geweest en naar verwachting nog veel op de bond zal afkomen. Het meest drastische was het voorstel tot aanpassing van de verenigingsstructuur. 

Nadat de gebruikelijke onderwerpen van een ALV zoals jaarverslag penningmeester, jaarverslag secretaris en rapportages van de commissies zonder schokkende momenten de revue waren gepasseerd, werd de nieuwe verenigingsstructuur besproken. Er werd geconstateerd dat de vereniging na toetreding tot het Sector Overleg Defensie (SOD) het “zwaarder” heeft gekregen en de bestaande organisatie onder druk kwam te staan. Om alle uitdagingen aan te kunnen is het hoofdbestuur met een voorstel gekomen de structuur met daaraan gekoppelde functies dusdanig aan te passen, dat de werkzaamheden beter uitgevoerd kunnen worden. De oude afdelingsstructuur wordt omgevormd tot deelraden, waarbij flexibeler kan worden omgegaan met capaciteiten van de betreffende kaderleden; in plaats van afdelingen met de standaard indeling van voorzitter, secretaris, enz. wordt nu gesproken over deelraden met regiobestuurders.

Het Hoofdbestuur verwacht dat een efficiëntere indeling van de vereniging door de toetreding tot het SOD een must is. Iedere regiobestuurder krijgt hierbij een specifieke functie en een ondersteunende functie. De regiobestuurder zal dus niet alleen bezig zijn met zijn of haar “achterban” in de eigen regio, maar ook actiever met het bestuur inzake overleg in Den Haag. Dit kost een ieder uiteraard (extra) tijd en inspanning, maar nu de ODB “erkend” is heeft iedereen die zich daadwerkelijk inzet voor de bond nu de beschikking heeft over 26 dagen bijzonder verlof voor verenigingsactiviteiten.

Veranderingen nemen met zich mee dat ook alle reglementen e.d. moeten worden aangepast. Nieuwe documenten komen zoveel mogelijk in de cloud, om de papierberg binnen de vereniging zo beperkt mogelijk te houden. De website is al door de redactiecommissie in een nieuwe jas gestoken en heeft nu ook een compleet vernieuwde pagina over medezeggenschap. Daarnaast worden t.b.v. werving en andere activiteiten waarbij de bond aanwezig is, door de genoemde commissie nieuwe (opvallende) banners ontwikkeld en komt er een nieuwe ledenpas.

De bond ontkomt er niet aan de contributie in de nabije toekomst te verhogen door alles wat op de ODB is afgekomen en nog gaat komen, het goede nieuws is echter dat we NOG STEEDS ONDER € 6 per maand kunnen blijven. Nog steeds véél bond voor weinig geld!

Als we naar de (nabije) toekomst kijken is de ODB van plan de zichtbaarheid van de ODB uit te willen breiden tijdens voorlichtingen en wervingen. De ODB heeft een nieuwe voorlichtingsmap ontwikkeld, en naast een nieuwe aanmeldingskaart is ook een nieuwe pen ingevoerd die gretig aftrek vindt. Er wordt voor 2015 een (forse) ledengroei verwacht, het blijkt dat DE ODB EEN GAT IN DE MARKT VORMT.

Na een geslaagde vergadering sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: