29 mei, 2024
Onze vakbondALV mei 2012

ALV mei 2012
A

Op 25 mei aanstaande is het weer zover en wordt de 8ste Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

 

In het onderstaande overzicht vindt u de vergaderonderwerpen van deze dag;

 • Opening en welkomstwoord
 • Vaststelling agenda
 • Mededelingen
 • Notulen 2011
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag voorzitter FCC
 • Jaarverslag secretaris
 • Verslag voorzitter KAC
 • Contributie
 • Verkiezing nieuwe commissaris Koninklijke Marechaussee
 • Verkiezing nieuwe commissaris Internationaal
 • Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter KMAR
 • Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter VMP
 • Verkiezing nieuwe afdelingsvoorzitter CLSK
 • Voorstel wijziging reglement Rechtskundige Ondersteuning
 • Voorstel invoering coördinator militaire raadsmannen
 • Voorstel invoering nieuw reglement Afdelingen
 • Voorstel invoering rooster van aftreden
 • Voorstel invoering nieuwe opzet KIM
 • Voorstel wijziging KIM
 • Rondvraag
 • Sluiting
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: