24 mei, 2024
Onze vakbondALV beslist contributie omhoog, blijft gelijk en gaat omlaag?

ALV beslist contributie omhoog, blijft gelijk en gaat omlaag?
A

De 16de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) vond plaats op vrijdag 27 mei 2016 jl. op de Legerplaats bij Oldenbroek (De Knobbel).

Voorzitter Erik Jurriëns opende de vergadering en heette regiobestuurders en in het bijzonder de nieuwe regiobestuurders welkom. Hij vervolgde met een vurig pleidooi over het in 2015 ingezette beleidsplan, het succes van de nieuwe verenigingsstructuur en de ODB in het bijzonder. Erik gaf aan dat de vereniging in 2015 weer was gegroeid.

Hierna kreeg de secretaris Aad Splinter het woord. Hij vertelde de aanwezige kaderleden dat alle beschikbare overlegstukken uit de vakbondswereld zoals afgesproken in de ODB-cloud staan (waar overigens alleen zij toegang hebben).

Vervolgens werd het verslag van de ALV van november 2015 doorgenomen door de vergadering. Het verslag werd goedgekeurd en gearresteerd. De secretaris ging daarna over op het jaarverslag en het financieel jaarverslag 2015. Er volgde enige discussie over de financiën en zeker de afdracht aan de vakcentrale CMHF. Het Hoofdbestuur werd daarna decharge verleend.

Als gevolg van de vele kosten die de vereniging moet afdragen wordt direct overgegaan naar het volgende agendapunt, de contributie. Besloten werd de contributie van de ODB te verhogen, gelijk te laten en te verlagen.

  • Uitgangspunt voor de ALV zijn de Post-actieven en nabestaanden; deze groep ontvangt immers geen 38% in december terug van de werkgever. Om deze reden is besloten de contributie voor deze groep te verlagen naar € 4,98.
  • Tegelijkertijd wordt voor de actief dienenden de contributie verhoogd naar € 6,98. Na aftrek voordeel werkgever betaalt deze groep € 4,31 netto.
    In 2017 wordt gestreefd het netto bedrag gelijk te stellen aan de Post-actieven en nabestaanden zodat iedereen uiteindelijk dezelfde afdracht (lasten) heeft.
  • Voor de leden met een aanvullend lidmaatschap blijft de contributie (vanaf 2008) ongewijzigd op € 15,00.

Het netto resultaat voor alle leden is dat, de laagste contributie, met het hoogste serviceniveau van alle Defensiebonden behouden blijft. Al deze veranderingen vergen enige voorbereiding omdat een nieuwe vorm wordt geïntroduceerd. Alle wijzigingen worden van kracht in oktober van dit jaar.

De webbeheerder Rene Kuperus heeft uitleg gegeven over de website van de ODB. Hij heeft aangegeven dat gekeken gaat worden naar een nieuwe provider en toegezegd dat alle kaderleden van de ODB zo snel mogelijk een defensiebond-account krijgen toegewezen.

De voorzitter heeft aansluitend aan het betoog van Rene Kuperus de speld van 10 jaar lid aan hem uitgereikt.

De volgende regiobestuurders versterken vanaf deze vergadering onze gelederen:

  • Keri Lokerse (CZSK)
  • Robert Niewold (CLAS)
  • Allan Enting (CLSK)
  • Corné Hazendonk (CLAS).

Na de meer dan prima lunch in de officierscantine, werd het middaggedeelte gevuld met een inleiding van de voorzitter van de GOV/MHB, Marc de Natris, en werd gediscussieerd over diverse onderwerpen. Er volgde een pittige discussie tussen Niels van Woensel (HGSO) en diverse regiobestuurders over verschillende onderwerpen uit het overleg.

Aangaande het CAO gedeelte werd de leden erop gewezen dat met de overige vakbonden afgesproken was om geen mededelingen te doen, en de zaken die wel worden gedeeld deze binnen de ALV te behandelen. De ALV wordt wel tijdig op de hoogte gebracht als de besprekingen in een eindfase zijn beland.

Om 15.30 beëindigde de voorzitter de vergadering, en wenste iedereen een goede thuisreis. Na afloop werd op het terras nog een drankje genomen en nagepraat over de dag.

ODB
Foto: Alex Hiemsta

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: