25 juli, 2024
Onze vakbondALV 31 mei 2013

ALV 31 mei 2013
A

Op 31 mei aanstaande is het weer zover en wordt de 9de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden.

Hieronder vind u de agenda:

 1. 10:00 Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen ALV januari 2013
 5. Ingekomen stukken
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag voorzitter Financiële Controle commissie (FCC)
 8. Jaarverslag secretaris
 9. Verslag voorzitter Klacht en Advies Commissie (KAC)
 10. Contributie
 11. Aftreden penningmeester dhr. W.J. (Walter) Schrijn
  Hij stelt zich niet meer verkiesbaar
 12. Aftreden commissaris Internationaal dhr. A.(Arie) Bakker
  Hij stelt zich niet meer verkiesbaar
 13. Afdeling VMP en zijn doel en handelswijze voor leden die in de burgermaatschappij werkzaam zijn
  (Henny Gullikx)
 14. Rondvraag
 15. 14:00 Sluiting

 

De vergadering wordt alleen onderbroken door een gezamenlijke lunch.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: