25 juli, 2024
Onze vakbondalternatief financieel plan van de pensioenfederatie

alternatief financieel plan van de pensioenfederatie
a

De Pensioenfederatie wil dat staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA)afstapt van de twee verschillende pensioensystemen in haar nieuwe pensioenplannen. Dit laat de koepelorganisatie voor pensioenfondsen vrijdag aan de landelijke pers. Klijnsma had haar plannen aan de pensioensector voor advies en controle voorgelegd.

In deze plannen worden de eisen voor de pensioenfondsen strenger. Ze mogen bijvoorbeeld hun pensioenuitkeringen alleen nog aan de inflatie aanpassen als vast staat dat ze dat ook in de toekomst kunnen blijven betalen. Nieuw is dat de pensioenfondsen kunnen overstappen op een ander financieel  beheersysteem.

Ze mogen meer risico’s nemen met het belegd vermogen (aandelen), maar kunnen door het verhoogde risico ook minder garanties bieden. Kort gezegd komt het er op neer dat fondsen die het oude systeem blijven hanteren minder vaak hoeven te korten, maar als ze moeten korten zal dat wel forser zijn dan bij fondsen die overstappen op het nieuwe systeem.

De Pensioenfederatie stelt voor één systeem te gaan hanteren. Al langer wordt er in Den Haag gesproken over zo’n ’tussenvorm’. De Pensioenfederatie hoopt dat Klijnsma voor 1 oktober helderheid geeft over de definitieve plannen van het kabinet. Klijnsma zelf heeft aangegeven er naar te streven dat er voor de kerst een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ligt.

De nieuwe pensioenregels moeten vanaf 2015 gaan gelden en een bezuiniging van bijna 3 miljard euro opleveren voor het kabinet via een beperking van de fiscale bijdrage aan de pensioenopbouw.

In de nieuwe regels wordt de premie die werknemers en werkgevers voor het pensioen betalen niet meer via een vaste rekenrente berekend maar via een rente die aansluit bij de rentes die op dat moment op de kapitaalmarkten worden gehanteerd.

Verschillende Nederlandse pensioenfondsen, waaronder het ABP voorspelden dat de nieuwe regels juist tot een premiestijging zouden leiden en daarmee een extra tegenvaller zijn  voor de staatskas. Het kabinet verwacht juist dat de pensioenpremie omlaag kan als er minder pensioen wordt opgebouwd.

Mening ODB

Of dat werknemers juist meer premie willen/moeten betalen om een hoger pensioen (minder dan het huidige) te ontvangen. Dat zou ook blijken uit doorrekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Bron: NU.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: