24 juli, 2024
Onze vakbondAkkoord arbeidsvoorwaarden Defensie

Akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie
A

De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB)heeft met enorme teleurstelling en verbazing kennis genomen van de uitkomst van het akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie. Een beter akkoord had er zeer zeker ingezeten als de onderhandelaars het ODB plan Krimp zonder Kramp 1 hadden meegenomen in de aanloop van de onderhandelingen.

Minister van Defensie Hans Hillen (CDA) en de gesubsidieerde militaire vakbonden hebben namelijk gisterenavond (6 december) definitief overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor Defensie.

Minister Hans Hillen roemt de “constructieve opstelling” van de bonden in het Centraal Overleg, en is tevreden met het door hem behaalde resultaat (bron MINDEF). Zoals 11 oktober jl. al was afgesproken krijgt het personeel werkzaam bij Defensie per 1 maart 2012 slechts 1% salarisverhoging.

De eindejaarsuitkering gaat met 1,2% omhoog. De financiering van deze toename wordt deels gevonden door een herschikking in de reeds bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden van Defensie. En zoals de ODB dit leest is dit niet alleen een sigaar uit eigen doos maar heeft de minister alle voorgaande afspraken op losse schroeven gezet.

Inzet van de bonden was de nieuwe SBK regeling van tafel te krijgen (het oude was veel beter).

Dus dreigden de bonden niet in te stemmen met het voorlopig akkoord van 11 oktober jl. De ruimte die Defensie de bonden bood was de verhoging van de eindejaarsuitkering maar wel tegen een hoge prijs.

Uiteindelijk betaalt de werkvloer het gelag, verliest Defensie 12300 arbeidsplaatsen en moeten 6000 mannen en vrouwen die dag in dag uit hun stinkende best doen voor de BV Nederland de dienst gedwongen verlaten. De “constructieve opstelling” van Defensie zal bestaan uit het stimuleren van vrijwillige uitstroom (verzieken van de werksfeer).

De ODB kijkt met argusogen naar de daadwerkelijke invulling van de kreet begeleiden van “werk naar werk.” Als dat net zo gaat als alle andere goede voornemens bij Defensie, (geen plan van aanpak, geen bedrijfsplan, geen visie) dan ziet dat er somber uit. Het personeel betaalt uiteindelijk de tol van deze afspraken. En dat terwijl het totaal niet hoeft.

Stop de afbraak, begin met opbouw!

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: