22 juni, 2024
DefensieAfspraken nieuwe pensioenwet Militairen

Afspraken nieuwe pensioenwet Militairen
A

De sociale partners en Defensie hebben in het Sectoroverleg Defensie (SOD) een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Een nieuwe regeling is nodig als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. De nieuwe pensioenregeling moet uiteindelijk ingaan per 1 januari 2027.

Uitvoerder is het ABP dat hiervoor een aanvulling ontvangt van 8 miljard in 2026 (ten laste van het defensiebudget) Verenigingen die niet deelnemen in de SOD is hoorrecht toegezegd edoch daar is nog weinig van vernomen.

Ook is het nog onzeker of de politieke partijen in het huidige kabinet de nieuwe pensioenregeling omarmen. NSC, PVV en BBB zijn geen voorstander van de nieuwe pensioenwet. Het zou zo maar eens kunnen stranden in het zicht van de haven.

De ODB is lid (daarmee ook aal haar leden) van de Koepel Gepensioneerden. Deze organisatie is ook geen warm pleitbezorger voor de nieuwe pensioen wet. Te veel onduidelijk en teveel open eindjes. Zoals de voorzitter van de KG John Kerstens zegt, er is in Nederland nog nooit een nieuw systeem ingevoerd zonder problemen

Tekst:         Redactie ODB

Afbeelding:        Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: