20 mei, 2024
Onze vakbondAfscheid van de Lynx helikopter

Afscheid van de Lynx helikopter
A

In 1977 kwam de eerste Westland Lynx in dienst bij de Koninklijke Marine. Eén jaar later ging de eerste Lynx helikopter aan boord van de “Kortenaer- klasse” fregatten voor het uitvoeren van de klasse beproevingen. In de loop der tijd evolueerde de helikopter, de operaties en zijn bemanning.

Tot op heden vervuld de Lynx nog steeds zijn taken aan boord van Hare Majesteits schepen.

Het takenpakket is in de loop der jaren sterk uitgebreid. Buiten de onderzeebootbestrijding (ASW), oppervlakte oorlogvoering (ASuW), opsporing en redding Dienst  (OSRD, tegenwoordig SAR) en transportvluchten, is de Lynx in te zetten voor het vervoeren van externe lasten, Special Ops, kustwacht taken in Nederland en de Nederlandse Antillen, afgeven van schoten voor de boeg, afgeven van een gericht schot op een motor van een Go-fast en amfibische taken aan boord van de Hr. Ms. Rotterdam en Hr. Ms. Johan de Witt.

Op 6 september 2012 komt aan dit alles na circa 35 jaar echter een einde.

Dat willen wij niet zo maar aan ons voorbij laten gaan. Daarom zal er op 6 september 2012 een grote reünie plaats vinden op Maritiem Vliegkamp de Kooy. Deze reünie is bedoelt voor al het personeel, actief of niet actief dienende, dat daadwerkelijk op, aan of met de Lynx heeft gewerkt of personeel dat op dit moment werkzaam is op Maritiem Vliegkamp de Kooy.

Tevens zal er een blijvende herinnering gemaakt worden. Hiervoor is echter uw steun nodig. Wij zoeken hiervoor beeldmateriaal van de Nederlandse Lynx van de afgelopen 35 jaar met daarbij een verhaal. Er zal zich nog veel materiaal bevinden bij het voormalige en het huidige personeel dat we niet verloren willen laten gaan.

Om alles inzichtelijk te krijgen voor de organisatie van deze reünie, willen wij iedereen vragen zich aan te melden via het e-mailadres: eindelynx@hotmail.nl of eindelynx@hotmail.com

Bij deze aanmelding vragen wij u de navolgende gegevens te vermelden:

  • Naam,
  • adres, postcode, plaats,
  • eigen e-mailadres,
  • telefoonnummer (optioneel) en
  • Wat is (was) uw functie in relatie tot de Lynx.

U kunt uw aanmelding ook versturen aan: LTZ2OC F. Vermeer,MVK de Kooy, 860 squadron, Rijksweg 20, 1786 PT, Den Helder.

Met de gevraagde gegevens kunnen wij u uitnodigen voor de reünie.

Voor al het beeldmateriaal kunt u gebruik maken van dezelfde adressen.

Ook te volgen via twitter: @reunieeindelynx

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: