24 mei, 2024
Onze vakbondACP en MHP naar nieuwe “Vakcentrale voor Professionals” (VvP)

ACP en MHP naar nieuwe “Vakcentrale voor Professionals” (VvP)
A

Politievakbond ACP en Vakcentrale MHP bewegen samen richting een vernieuwde vakcentrale. Vanaf januari 2014 is Nederland dan ook een vernieuwde en versterkte vakcentrale rijker. Deze ‘Vakcentrale  voor Professionals’ richt zich op het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle professionals  werkzaam in Nederland.

Kenmerk van deze vernieuwde vakcentrale is dat de aangesloten vakbonden waaronder de ODB  hun eigen identiteit blijven behouden evenals hun zelfstandige positie en verantwoordelijkheid maar samenwerken binnen sectoren op die onderwerpen waar ze een gezamenlijk belang hebben.

De “Vakcentrale voor Professionals” is zoals gezegd een initiatief van Politievakbond ACP en Vakcentrale MHP. Samen vertegenwoordigen deze partijen ongeveer 100.000 werknemers in Nederland. Om vanaf 2014 een krachtige vakcentrale te vormen is het cruciaal dat de aangesloten vakbonden in hun sector, branche of beroepsgroep een stevige positie hebben, herkenbaar, zichtbaar en aansprekend zijn.

professionalsDe vernieuwde vakcentrale wil de aangesloten bonden de ruimte geven om zelfstandig, met en voor leden, handen en voeten te geven aan het opkomen voor de belangen van leden.

Van arbeidsvoorwaarden en het handhaven van de rechtspositie tot het (bouwen aan het) vakmanschap en de professionaliteit van de individuele werknemer.

De aangesloten vakverenigingen en bonden zullen binnen de Vakcentrale herschikken en in sectorverband gaan samenwerken aan het behalen van de gezamenlijke doelen. Voorbeelden van overleg zijn: de Stichting van de Arbeid (StvdA) en de Sociaal Economische Raad (SER).

Hoe verschillend het werk ook is dat door de verschillende achterbannen wordt verricht: er zijn heel veel onderwerpen gemeenschappelijk: pensioenen, ontslagrecht, sociale zekerheid, inkomensontwikkeling, professionele ontwikkelingen, effecten bezuinigingen en kabinetsbeleid, etc. Iedere vakbond die geïnteresseerd is en een duidelijk profiel kent dat gelieerd is aan een beroepsgroep, is uiteraard van harte welkom om zich bij dit initiatief aan te sluiten.

De ODB volgt met belangstelling de laatste ontwikkelingen in vakbondsland met name die van de MHP en CMHF. Op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) in november zal het bestuur de vergadering hierover verder inlichten.

Bron MHP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: