23 juli, 2024
Onze vakbondABP: Worden de pensioenen in 2014 verlaagd?

ABP: Worden de pensioenen in 2014 verlaagd?
A

Hoewel de dekkingsgraad is gestegen, is het nu nog te vroeg om duidelijkheid te kunnen geven over een eventuele verlaging van het pensioen in 2014. De dekkingsgraad van eind dit jaar is daarvoor bepalend. Voorzitter ABP Henk Brouwer: ‘Het is niet uitgesloten dat de dekkingsgraad zich in de loop van het jaar beweegt naar het vereiste niveau van 104,2%. Dan hoeft geen verlaging plaats te vinden. Er is echter een aanzienlijke kans dat er wél een verlaging van de pensioenen noodzakelijk is. Over de omvang daarvan valt nu niets te zeggen. Dat hangt af van het aan het einde van het jaar behaalde rendement en niveau van de rente.’

Laatste jaar herstelplan

pensioenen2Op dit moment zit ABP in het laatste jaar van het herstelplan. Dit betekent dat de dekkingsgraad van ABP eind dit jaar moet uitkomen op 104,2%. Zitten we daaronder, dan moet ABP het verschil tussen de dekkingsgraad eind 2013 en de vereiste dekkingsgraad (104,2%) in 1 keer in een verlaging doorvoeren. Stel dat we eind 2013 een dekkingsgraad van 102% hebben, dan moet ABP dus de pensioenen met 2,2% verlagen. Ligt de dekkingsgraad eind 2013 boven de 104,2% dan vindt er geen verlaging plaats.

Eind mei is de dekkingsgraad van ABP 100%. De waardering van de verplichtingen (alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitbetalen) bedraagt € 296 miljard en het beschikbaar vermogen komt op € 297 miljard. Vanaf het begin van het jaar is de dekkingsgraad met 3%-punt gestegen, voornamelijk door het goede rendement in het eerste kwartaal.

Wat is de mening van de ODB

[box type=”shadow”]Begin 2013 was er de voorspelling dat een tweede verlaging onontkoombaar zou zijn, ondanks de nieuw ingevoerde rekenmethode. Al met al een zorgwekkende ontwikkeling zeker nu het kabinet Rutte II weer nieuwe bezuinigingen voor het najaar heeft aangekondigd. Ook de pensioenfondsen zullen dan hun cijfers moeten herzien. Bovendien missen wij ook de oplossing op langer termijn voor jongeren. De ODB blijft van mening dat ons pensioenstelsel op veel punten herzien moet worden.[/box]

 bron:ABP

Arag Banner
Vorig artikel
Volgend artikel
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: