13 juli, 2024
Onze vakbondABP verhoogt pensioenen in 2012 niet

ABP verhoogt pensioenen in 2012 niet
A

Pensioenfonds ABP verhoogt de pensioenen in 2012 niet en de pensioenpremie blijft vrijwel gelijk. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland donderdag 1 december laten weten.

De financiële positie van het ABP is niet sterk genoeg om de pensioenen te laten meegroeien met de loonontwikkeling bij de overheid en in het onderwijs, aldus ABP. In die sectoren bedraagt de loonstijging gemiddeld 0,25 procent.

Begin volgend jaar bekijkt het ABP of het pensioenfonds voldoende herstel laat zien. Zo niet, dan moeten aanvullende maatregelen worden genomen.

De dekkingsgraad van ABP was in het derde kwartaal al fors gedaald van 112% naar 90%. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de dalende rente. Met die rente moeten pensioenfondsen hun verplichtingen, de pensioenen van nu en in de toekomst, waarderen.

Een dekkingsgraad van 90% betekent dat tegenover elke € 100 die ABP nu en in de toekomst uitbetaalt een vermogen van € 90 beschikbaar is.

bron ABP/RTLZ

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: