21 juni, 2024
Onze vakbondABP: Uw pensioenregeling gaat veranderen. Wat betekent dit voor u

ABP: Uw pensioenregeling gaat veranderen. Wat betekent dit voor u
A

Pensioen is steeds vaker onderwerp van gesprek. Er gaat dan ook veel veranderen. De overheid neemt een aantal maatregelen, die invloed hebben op uw pensioen. Ook is de overheid bezig met nieuwe wetgeving om de pensioenregeling toekomstbestendig te maken. Maar wat verandert er precies? In 2014 en 2015 neemt de overheid een aantal maatregelen. Dit heeft effect op de AOW-uitkering en het ABP-pensioen.

Hieronder leest u wat dit voor u betekent:

 1. AOW De AOW-leeftijd wordt door de overheid in stapjes verhoogd tot de leeftijd van 67 jaar. Op 1-1-2014 stijgt de leeftijd waarop de AOW ingaat, naar 65 jaar en 2 maanden.
 2. ABP-pensioen Het kabinet verlaagt vanaf 1-1-2014 het opbouwpercentage met 0,1%. Dit is het stukje pensioen dat u elk jaar maximaal mag opbouwen. Ook gaat de wettelijke pensioenrichtleeftijd omhoog naar 67 jaar. Wat deze fiscale wijzigingen precies betekenen voor uw ABP-pensioen, is nog niet duidelijk. De sociale partners (vakbonden) moeten hierover nog een beslissing nemen.
  Dit zou kunnen betekenen dat u vanaf 2014 jaarlijks minder pensioen opbouwt, maar wel de mogelijkheid hebt om dit gedurende een langere periode te doen. Het moment waarop u daadwerkelijk met pensioen gaat, bepaalt u zelf. (U moet dus langer blijven werken).
  Vanaf 1-1-2015 wil het kabinet het opbouwpercentage verder verlagen met 0,4%. Ook ligt er een voorstel om het niet langer mogelijk te maken over het inkomen boven € 100.000 fiscaal gunstig pensioen op te bouwen. Dit is echter nog niet definitief. De Eerste Kamer (senaat) moet hierover nog een besluit nemen.
  ABP maakt zich zorgen over het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Dit hebben we dan ook kenbaar gemaakt aan het parlement. Met name jongeren zullen door deze maatregel ongeveer 10 tot 30% minder pensioen opbouwen dan de gepensioneerden van nu. Zelfs als zij langer blijven doorwerken zal hun pensioen aanzienlijk slinken.
 3. Waarom past de overheid de pensioenwetgeving aan? Ons huidige stelsel is een goed stelsel. De kracht ervan is dat we samen ons pensioen regelen, waardoor we de kosten en risico’s kunnen verdelen. Dat is goedkoper en veiliger. Maar de omstandigheden zijn veranderd, waardoor het stelsel toe is aan versterking:
  We worden met z’n allen gemiddeld ouder en genieten daardoor langer van ons pensioen. Dat betekent wel dat er meer geld nodig is om onze pensioenen te kunnen betalen. De onrust op de financiële markten speelt ook een grote rol. De rente is momenteel laag waardoor er meer geld nodig is om de pensioenen nu en in de toekomst uit te keren.
  Door deze veranderingen is het pensioen duurder geworden. Om de pensioenregeling nu en in de toekomst goed en betaalbaar te houden, wijzigt de overheid de wetgeving en wordt op basis daarvan de pensioenregeling van ABP verplicht aangepast.
 4. In 2015 komt er een nieuwe pensioenregeling Het kabinet heeft  12 juli 2013 voorstellen gedaan voor wijzigingen in de pensioenwetgeving. Deze staan in het zogenaamde consultatiedocument herziening Financieel Toetsingskader. Hierover hebben wij u geïnformeerd in de vorige ABP nieuwsbrief en op abp.nl. Kort samengevat is ABP blij dat het kabinet het pensioensysteem wil versterken en toekomstbestendiger wil maken. Maar we plaatsen wel kanttekeningen bij de huidige voorstellen. Momenteel toetsen we de voorstellen van het kabinet. We rekenen de effecten door en komen met concrete voorstellen voor verbeteringen. Zodat u kunt genieten van een goed en betaalbaar pensioen.
 5. Hoe wordt u verder geïnformeerd? Pensioenfondsen en andere belanghebbenden hebben tot uiterlijk 6 september de tijd om te reageren op de kabinetsplannen. Wij houden u op de hoogte van onze standpunten en nieuwe ontwikkelingen via abp.nl en onze nieuwsbrief. Ook vindt u op abp.nl alle informatie over de veranderingen in het dossier over de pensioenregeling. Nu al meepraten? Dat kan. Ga het gesprek aan met ABP en andere deelnemers op Facebook.

Bron: APB

ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: