15 april, 2024
Onze vakbondABP kondigt maatregelen aan voor pensioen en premie

ABP kondigt maatregelen aan voor pensioen en premie
A

Het ABP kondigde 1 februari lj. een voorgenomen verlaging van de pensioenen aan met 0,5%. Het betreft hier zowel de aanspraken van deelnemers die pensioen opbouwen als de rechten van gepensioneerden. Ook maakt het fonds bekend dat de tijdelijke opslag op de premie van 1% naar 3% stijgt.

Deze maatregelen staan in de evaluatie van het herstelplan dat ABP naar De Nederlandse Bank stuurt. De toezichthouder moet daar vervolgens nog goedkeuring aan geven. De maatregelen zijn nodig omdat de dekkingsgraad van ABP te laag is om eind 2013 de gewenste dekkingsgraad van 105% te bereiken.

Dat is voornamelijk te wijten aan de lage rente. ABP zal daarom bij DNB opnieuw beargumenteren waarom het fonds voorstander is van een middeling van de rente over een periode van een jaar. De verlaging van de pensioenen gaat in beginsel in vanaf april 2013. Begin 2013 maakt ABP de balans op om te bezien of de verlaging daadwerkelijk moet worden doorgevoerd.

Voorzitter Henk Brouwer: ‘Het zijn vervelende maatregelen die we vandaag moeten aankondigen. Helaas moeten we ook het uiterste redmiddel, het verlagen van de pensioenen, inzetten. Ik begrijp goed dat deelnemers en werkgevers van ABP hierdoor teleurgesteld zijn.

Het ABP laat werkenden, gepensioneerden en werkgevers op evenwichtige wijze bijdragen aan het herstel van het fonds. De verlaging treft de werkende deelnemers in de pensioenopbouw en gepensioneerden in de pensioenuitkering.

Al is de verlaging met 0,5% beperkt, gepensioneerden merken dat direct in hun portemonnee. Een gemiddelde gepensioneerde bij ABP (AOW + 10.000 ouderdomspensioen) krijgt zo’n € 3,50 minder per maand. Maar ook werkende deelnemers en werkgevers ondervinden een direct effect want zij gaan meer premie betalen.

Verhoging van de premie

Een van de maatregelen om het herstel van de financiële positie van ABP te bevorderen is de verhoging van de tijdelijke opslag op de premie. Het pensioenfonds heeft besloten de premie-opslag in 2012 en 2013 van 1% naar 3% te verhogen. De premieverhoging wordt pas doorgevoerd op 1 april 2012, maar wel op een zodanige wijze dat de voor de twee kalenderjaren benodigde stijging van de premie in de resterende 21 maanden wordt gerealiseerd. 70% van deze premie wordt betaald door de werkgever, 30% is voor rekening van de werknemer.

Advies van deelnemers en werkgevers

De werkgeversraad heeft positief geadviseerd over het besluit van het bestuur. De deelnemersraad heeft eveneens positief geadviseerd, al was een aanzienlijke minderheid in deze raad tegen het besluit. Beide raden vonden de maatregelen, die alle groepen binnen ABP treffen, pijnlijk.

Bron persbericht ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: