14 april, 2024
Onze vakbondABP gaat in overleg met staatssecretaris over nieuw pensioencontract

ABP gaat in overleg met staatssecretaris over nieuw pensioencontract
A

Het kabinet wijzigt de wetgeving om de pensioenregeling toekomstbestendiger te maken. Daarvoor presenteerde het kabinet afgelopen juli twee contracten: het nominale en reëel contract. Pensioenfondsen zouden daar een keuze uit moeten maken. Begin september hebben het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en andere pensioenfondsen aanbevelingen gedaan voor deze contracten. Nu komt staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) met één nieuw pensioencontract. Dit contract is een tussenvariant van het nominale en reëel contract. Volgens ABP is deze keuze een gemiste kans. ABP vraagt zich af of met deze tussenvariant de huidige problemen in het pensioenstelsel wel worden opgelost.

Het kabinet wil een nieuw pensioencontract waarbij het mogelijk blijft om de pensioenen mee te laten groeien met de lonen (indexatie). Ook ABP vindt dat heel belangrijk. Maar daarbij moeten regels gehanteerd worden die horen bij een contract dat uitgaat van nominale zekerheid. Zekerheid geven betekent echter dat we minder risico kunnen nemen met beleggen. Maar als we minder risicovol beleggen, wordt het lastig om de pensioenen te indexeren. Hoe dat uitpakt, wordt pas duidelijk bij een verdere uitwerking van het pensioenplan.

Daarnaast pleit ABP voor een stabiele pensioenpremie. De regels in het nieuwe contract lijken echter tot stijgingen in de ABP-premies te leiden, omdat deze anders berekend moeten gaan worden.

Hoe nu verder?

Staatssecretaris Jetta Klijnsma gaat het nieuwe pensioenplan verder uitwerken. Dan wordt ook duidelijk of het nieuwe contract het pensioen toekomstbestendig maakt en een oplossing biedt voor de huidige problemen. ABP denkt daar graag in mee en zal daarover in gesprek gaan met de staatssecretaris. Belangrijke punten voor onze deelnemers zijn daarbij: indexatiemogelijkheden, premiestabiliteit, heldere communicatie en een goede verwerking van de stijgende levensverwachting en de schokken op de financiële markten.

Staatssecretaris Klijnsma verwacht aan het eind van dit jaar een voorstel in de Tweede Kamer te bespreken. Via onze nieuwsbrief en onze site houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Bron: ABP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: