14 april, 2024
Onze vakbondABP: Dekkingsgraad omhoog naar 106,2%

ABP: Dekkingsgraad omhoog naar 106,2%
A

In oktober is de dekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) pensioenfonds gestegen naar 106,2%. Dit is 2%-punt hoger dan de benodigde 104,2%. Toch bestaat nog steeds een kans dat de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.

De dekkingsgraad op 31 december 2013 is hierbij bepalend. De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan staat tegenover elke € 100 die ABP moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 105 aan vermogen. Als de dekkingsgraad op 31 december 104,2% of hoger is, bestaat geen noodzaak voor het ABP de pensioenen te verlagen. Dit heeft De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op de pensioenfondsen, bepaald.

De dekkingsgraad kan in korte tijd sterk schommelen. Dat maakt het lastig om te voorspellen of de dekkingsgraad aan het eind van het jaar boven de vereiste 104,2% zal uitkomen. Een kleine verandering in de rentestand of in het rendement van de beleggingen van ABP heeft een aanzienlijke invloed op de dekkingsgraad. In oktober steeg de rentestand en nam het vermogen van ABP toe. Beide factoren hebben voor een stijging van de dekkingsgraad gezorgd. In onderstaande grafiek ziet u de schommelingen van de dekkingsgraad in het afgelopen jaar.

dekkingsgraad

Bron: ABP

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: