12 juni, 2024
Onze vakbondAansluiting militaire vakbond ODB bij vakcentrale CMHF

Aansluiting militaire vakbond ODB bij vakcentrale CMHF
A

Vanaf 1 september 2013 is de Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) Sector Defensie. Door deze aansluiting is  de vakbond een officiële gesprekspartner geworden voor Defensie.

Voorzitter ODB Erik Jurriëns is zeer gelukkig met de laatste ontwikkelingen in vakbondsland.  “Maar wat voor de vakbond veel belangrijker is, is dat de opgelegde (zeer omstreden) beperkingen m.b.t. werven en het geven van voorlichting nu opgeheven kunnen worden”.

De vakbond werd 26 september 2012, zonder vooraankondiging, door Defensie verboden om nog langer voorlichting te geven bij opkomsten. Defensie verwees naar regelgeving die zij niet had toegepast sinds de oprichting van de ODB. De ODB had geen plaats in het Georganiseerde Overleg en dus ook geen stem bij het overleg voor de collectieve arbeidsvoorwaarden. Door deze situatie genoodzaakt sloot de ODB zich aan bij de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV). Daar de UOV lid was van de Ambtenarencentrale (AC)  was dit ook een mogelijkheid om tegemoet te komen aan de eis van Defensie. Jammer genoeg zag het VBM in de ODB alleen een concurrent en geen medestrijder zodat die weg door de voorzitter van het VBM/AC werd afgesloten. Een nieuwe partner werd echter snel gevonden en staat de ODB, acht  jaar na de oprichting, voor een nieuw hoofdstuk in haar bestaan.

De bond wil graag, nu zij aangesloten is, gebruik maken van de faciliteitenregeling. Deze regeling omvat, naast de toegang tot kazernes voor voorlichting en werving, een mogelijkheid om vakbondsactiviteiten in diensttijd te doen.  Door de aansluiting bij de CMHF krijgen ODB leden die deelnemen in de medezeggenschap de “normale” vakbondsstatus i.p.v. ongeorganiseerd en kunnen daarnaast gebruik maken van de reguliere regelgeving op dat gebied.

Al met al wordt het de komende maanden een drukke maar uitdagende periode waarbij de ODB veel dossiers in het overleg wil aankaarten. Daarnaast is de bond druk in de weer haar servicepakket voor haar leden verder uit te breiden.

Redactie Onafhankelijke Defensiebond
Woordvoerder  06-17399690
Postbus 1055
1780 EB Den Helder

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: