16 juni, 2024
Onze vakbondAanpassingen pensioenopbouw in huidige vorm niet door Eerste Kamer

Aanpassingen pensioenopbouw in huidige vorm niet door Eerste Kamer
A

De meerderheid in de Eerste Kamer was 8 oktober jl. zeer kritisch over het pensioenplan. Het kabinet zal de plannen na de kritiek moeten herzien. De vakcentrale MHP blijft van mening dat iedereen een goed pensioen moet kunnen opbouwen. Voorafgaand aan de Kamerbehandeling werd het belang van een goed pensioen samen met andere organisaties nogmaals duidelijk gemaakt.

De vakcentrale heeft eerder berekend dat werknemers door de beperking van het Witteveenkader (hoeveel jaarlijks voor de opbouw van een pensioen maximaal mag worden afgetrokken zonder dat men bij de inleg over de premie belasting betaalt) tientallen procenten minder pensioen opbouwen. Met name jongere generaties en hogere inkomens werden getroffen door het kabinetsvoorstel. Na sociaal overleg konden de plannen maar in beperkte mate worden aangepast.

Mogelijke wijzigingsvoorstellen (novelles) of alternatieven van dit kabinet zal de vakcentrale nauwlettend volgen en blijven toetsen op het uitgangspunt dat iedereen een goed pensioen moet kunnen opbouwen ongeacht leeftijd of inkomen.   Een deel van de Eerste Kamer wilde dat verlaging van opbouw zou leiden tot lagere premies. De hoogte van de pensioenambitie en de premie zijn echter integraal onderdeel van de arbeidsvoorwaardentafel. Een goed pensioen heeft nu eenmaal een prijs. De pensioenambitie en de hoogte van de daarvoor benodigde premie horen geen speelbal te zijn van politiek en kabinet.  Het onderwerp van de pensioenopbouw binnen het Witteveenkader wordt nu mogelijk onderdeel van de actuele begrotingsdiscussie. De MHP blijft onverkort van mening dat iedere Nederlander in staat moet worden gesteld om, fiscaal gefaciliteerd, voldoende pensioenreserves op te bouwen.

Bron: logo_mhpMHP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: