26 februari, 2024
Onze vakbond15 augustus herdenking: “Vrijheid geef je door….”

15 augustus herdenking: “Vrijheid geef je door….”
1

Namens bestuur en leden van de ODB legden Erik Jurriëns en Aad Splinter een bloemstuk bij het monument “Voor hen die vielen”, in Den Helder. Op deze dag wordt jaarlijks aan het einde van de ochtend herdacht dat het keizerrijk Japan op 15 augustus 1945 capituleerde voor de geallieerde strijdkrachten. Daarmee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in de Oost.

De herdenking werd door velen bijgewoond. Namens de gemeente Den Helder waren onder anderen burgemeester Koen Schuiling, wethouder Kees Visser en enkele raadsleden aanwezig. Voorafgaand aan de plechtigheid werden olijftakken uitgedeeld, als symbool van “vrede voor alle mensen”. Het thema was “Vrijheid geef je door”, net als bij de herdenkingen op 4 mei.

Alle aanwezigen werden aan het begin van de herdenking welkom geheten door het bestuur van de Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder. Daarna volgde het halfstok hijsen van de vlag en volgden enkele toespraken, waarin het belang van vrijheid benadrukt werd. Vrijheid die in het verleden bevochten is en die we nu vooral moeten doorgeven, want “leven in vrijheid doe je samen”, aldus de vlootpredikant.
De vlootpredikant benadrukte ook dat na het tekenen van de vrede, oorlog voor veel mensen niet direct ten einde was. “In het voormalige Nederlands Oost-Indië was dit misschien nog wel het meest zichtbaar, want het einde van de Tweede Wereldoorlog leidde een nieuwe periode van terreur in.” Ook werd stilgestaan bij de velen die na gebeurtenissen in Indonesië lange tijd niet over hun ervaringen hebben kunnen praten, sommigen tot op de dag van vandaag. “Pas als het zwijgen over oorlog en terreur wordt doorbroken, gaat de vrijheid spreken.”

Dhr Klein sprak na vele jaren van zwijgen over zijn kampervaringen in Japan. Hij was dwangarbeider in krijgsgevangenkamp Fukuoka 2 op de Kawanami scheepswerf in Nagasaki. Zijn vrijheid kwam in de vorm van de atoombom. Na repatriëring vanuit Japan kwam hij opnieuw in Indië terug……in weer een andere oorlog. Het verhaal van deze oud marineman wordt deze week op de ODB site geplaatst.

Na een gezamenlijk gebed klonk het Indisch Onze Vader, werd een minuut stilte gehouden en volgden twee coupletten van het Wilhelmus. Daarna sprak burgemeester Schuiling zijn zorgen uit over de groeiende intolerantie in Nederland. “De kernwaarden die ons land zo uniek maken (of moet ik zeggen maakten?), staan onder druk. We raken het besef kwijt dat we er met z’n allen beter van worden door open en tolerant te zijn.”

Kransen werden o.a. gelegd namens de Koninklijke Marine, Het Veteranenplatform en de gemeente Den Helder. Na afloop was er een informeel samenzijn in Hotel Wienerhof.

Bron: Den Helder Actueel (Ronald Boutan)

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: