25 juli, 2024
Onze vakbond34ste Indië herdenking Roermond

34ste Indië herdenking Roermond
3

Bij het Nationaal Indië-Monument in Roermond werd zaterdag 4 september de omgekomen militairen herdacht die in de jaren 1945 tot 1962 om het leven kwamen in het toenmalig Nederlands Indië en in Nieuw-Guinea. Als gevolg van de coronamaatregelen is de plechtigheid dit jaar niet voor publiek toegankelijk en was een beperkt aantal veteranen en nabestaanden aanwezig. Namens de militaire vakbond ODB was de voorzitter Erik Jurriëns aanwezig om de krans te onthullen

Recente vredesmissies
Naast het herdenken van de slachtoffers van het conflict in het voormalige Nederlands-Indië worden bij het Nationaal Monument voor Vredesoperaties, de Nederlandse militairen herdacht die omgekomen zijn tijdens de recentere internationale vredesmissies.De minister van Defensie Ank Bijleveld spreekt de aanwezigen toe. Ook werd er een gedicht voorgelezen door leerlingen van basisschool Neel en is er een declamatie door Hans van Bergen de stadsdichter van Roermond.

F-16’s
Vier F-16’s van vliegbasis Volkel brachten in de zogenaamde missing man formatie, een saluut boven het monument. Hierbij vliegen de straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht op dezelfde hoogte over het monument, waarna één toestel naar boven vliegt, als symbool voor de gevallenen.

Wat wordt herdacht?
Veteranen en nabestaanden herdenken dat 6.200 Nederlandse militairen die in de jaren 1945-1962 het leven lieten tijdens militaire acties in het toenmalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Het conflict ontstond toen de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 1945 werd uitgeroepen. De Nederlandse overheid erkende de onafhankelijkheid niet en stuurde 200.000 soldaten om de orde in de kolonie te herstellen. Een bloedige strijd barstte los. Na vier jaar oorlog, of ‘politionele acties’ zoals Nederland ze in eerste instantie noemde, erkende Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949.

Nieuw Guinea

Het westelijk deel van Nieuw-Guinea bleef buiten de soevereiniteitsoverdracht. Maar ook Indonesië maakte aanspraak op Nieuw-Guinea en infiltreerde het gebied sinds 1949. Nederland stuurde in de periode 1961-1962 bijna tienduizend Nederlandse militairen naar Nieuw-Guinea, van wie een deel als dienstplichtige. Uiteindelijk werd het diplomatiek opgelost. Op 15 augustus 1962 werd in New York een akkoord bereikt: Nederland droeg de soevereiniteit over Nieuw-Guinea aan Indonesië over.

Muziek

De muziek werd verzorgt door de marinierskapel en het Reuvers mannenkoor

Tekst: NIM Roermond / L1 / Redactie ODB

Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: