30 mei, 2024
Onze vakbond3,15% erbij, maar overleg nieuw loongebouw loopt vast.

3,15% erbij, maar overleg nieuw loongebouw loopt vast.
3

Deze maand volgt de tweede 3,15 procent loonsverhoging zoals afgesproken in het arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020, maar een nieuw loongebouw dat per 1 juli in had moeten gaan, is nog ver weg.

Bereikt akkoord

In het in 2019 bereikte akkoord werden twee salarisverhogingen van ieder 3,15 procent afgesproken. De eerste gold per 1 april 2019, de tweede en laatste in juli 2020 . Daarnaast volgt in augustus nog een tweede eenmalige uitkering van 300 euro.

Vakcentrales

Het arbeidsvoorwaardenakkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Een eerder akkoord werd nog resoluut afgewezen. Er moest ‘veel meer’ geld bij volgens de vakcentrales.

Overleg bezoldigingssysteem mislukt

Defensie kampt al langere tijd met een gebrek aan vertrouwen richting zowel de werkgever als de politiek. Ook nu loopt het vertrouwen in de werkgever een forse deuk op, met het eind juni voor de tweede keer vastlopen van het overleg over een nieuw loongebouw en verbeterde toelagen.

Alternatief

Een paar weken eerder gebeurde dat ook al. Daardoor is het niet gelukt om, conform eerdere afspraken, voor 1 juli tot een vereenvoudigd en bij de tijd passend bezoldigingssysteem te komen.  (lees harmonisatie of zoals de ODB het ziet voor vele defensiemedewerkers zelfs verslechteringen. Ook lukte het niet om tot een alternatief te komen om per 1 juli toch iets te hebben. Met name op het gebied van de aanpassing van een aantal toelagen waaronder de duiktoelage ligt er nog een flinke blokkade, want de werkvloer zag de bui al hangen.

Inkomensachteruitgang

Om in ieder geval een inkomensachteruitgang te voorkomen is nu wel duidelijk dat de tijdelijke toelage wordt verlengd, inclusief de salarisverhoging van 3,15 procent daarover.

Houden aan afspraken

Via een brief hebben de centrales de Tweede Kamercommissie Defensie dringend verzocht om staatssecretaris Barbara Visser zover te krijgen dat ze het bezoldigingssysteem in het komende wetgevingsoverleg serieus neemt, voldoende geld beschikbaar stelt en zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Tekst: Redactie ODB
Afbeelding: AVDD ondertekening CAO in 2019 / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: