25 juli, 2024
Onze vakbond26ste ALV ODB wijst nieuwe arbeidsvoorwaarden af

26ste ALV ODB wijst nieuwe arbeidsvoorwaarden af
2

Vrijdag 5 november jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) in Huize Beukbergen te Huis ter Heide haar 26ste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De vergadering werd ondanks de Covid-19 regels en veel ziekmeldingen goed bezocht

Welkom

Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens aan welke leden door ziekte zijn verhinderd. Hij wenst hen namens de vergadering een spoedig herstel.

Korte toespraak

Daarna hield de voorzitter een korte toespraak waarin hij refereerde dat alle doelen voor 2021 zijn gehaald en dat de vakbond ODB voor 2022 een aantal veranderingen zal doorvoeren met name op financieel gebied. Ook keek Erik terug naar de voorgaande vergadering waarin het voorstel werd aangenomen om een statuten wijziging door te voeren (de eerste in 16 jaar!) En dat een groot deel van de vergadertijd in beslag wordt genomen aan de behandeling van de concept statuten die in detail besproken gaan worden. Hij bedankte Ben Booij die als regiobestuurder stopt, maar die namens de ODB zitting neemt in de ondernemingsraad (OR) van een woningbouwvereniging.  

Verslag 25ste ALV

Hierna wordt de agenda vastgesteld zonder toevoeging van extra vergaderpunten. Het verslag 25ste ALV worden daarna door de vice voorzitter Danny van Hoewijk doorgenomen en zonder wijzigingen door de vergadering overgenomen.

Statutenwijziging

Door het overlijden van dhr. Leo van der Zon begin dit jaar is het noodzakelijk om enkele wijzigingen door te voeren zo gaat de administratie en kantoor (vestigingsplaats) van Roosendaal naar Den Helder. Daarnaast kunnen enkele wijzigingen die al op rol stonden doorgevoerd worden. De vice voorzitter Danny van Hoewijk neemt deze punt voor punt met de vergadering door;

  • Nieuwe vestigingsplaats ODB wordt Den Helder
  • WBTR proof, de nieuwe statuten verbieden belangenverstrengeling
  • Deelraden, deze waren al ingesteld door de ALV in 2014 maar worden nu formeel
  • Regiobestuurders worden bestuurders van de Deelraad
  • Volledig nieuw artikel aangaande datacommunicatie
  • Volledig digitaal vergaderen
  • Gedeeltelijk digitaal vergaderen
  • Stemmen op digitale of gedeeltelijk digitale vergadering
  • Taalkundige aanpassingen

Alle aanpassingen worden door de ALV met meerderheid van stemmen aangenomen

CAO

De ALV wijst het CAO voorstel op alle punten af. Vragen worden gesteld over de nut van het SOD wat meer en meer in de greep is gekomen van de werkgever (subsidieverslaving). De ALV is dan ook van mening dat dit loonbod een schoolvoorbeeld is van fantoom groei. Ook heeft de vergadering geen goed woord over dat een gedeelte van het defensiepersoneel onder de regeling Rijk valt (opper en vlagofficieren). De vergadering vindt het onbegrijpelijk dat de onderhandelaars voor de zoveelste maal akkoord willen gaan, terwijl andere cao’s zoals die van de politie al jaren en jaren ietsje beter zijn (scheefgroei). De ALV voert daarna een discussie over de pensioenen en is van mening dat de pensioenen gewoon geïndexeerd moeten worden. Er is geen enkele reden om dat niet te doen. Het AOW gat, de ODB zag als eerste in 2012 dat er grote problemen zouden ontstaan met het AOW gat. (dhr. Weekers en mevr. Hennis). De ODB heeft in 2013 zelfs een brief gestuurd meet daarin een noodkreet aan de Koning. Nu 2021 zijn er nog steeds zogenaamde schrijnende gevallen door falende bestuurders in Den Haag. De ALV is van mening dat de minister er goed aan zou doen te luisteren naar de Nationale Ombudsman en al zijn adviezen over te nemen.

Volgende ALV zal in mei 2022 worden georganiseerd

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB / Alex Hiemstra

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: