31 mei, 2024
Onze vakbond25ste ALV stemt in met statutenwijziging

25ste ALV stemt in met statutenwijziging
2

Donderdag 6 mei jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) “digitaal” gehouden. Alle bestuursleden hadden een link thuisgestuurd gekregen waardoor ze gemakkelijk in konden loggen via Skype.

Skype regels

Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens aan welke leden door ziekte zijn verhinderd. Hij wenst hen namens de vergadering een spoedig herstel. De voorzitter nam daarna de regels door hoe te reageren via de dataverbinding.

Moment van stilte

De ALV neemt een moment van stilte in acht in verband met het overlijden van ons Ere lid Leo van der Zon.

Afgelopen woensdag 24 maart 2021 is na een kort ziekbed Leo van der Zon op 78 jarige leeftijd overleden.

Verslag 24ste ALV

Hierna wordt de agenda vastgesteld zonder toevoeging van extra vergaderpunten. Het verslag ALV en notulen 2020 worden daarna door de secretaris Henk Dolmans doorgenomen en zonder wijzigingen door de vergadering overgenomen.

Financiën 2020

Penningmeester Arjen Kievoet geeft daarna een presentatie van de financiële situatie 2020. Daarbij is de rol van de Stichting Voor en Door Defensiepersoneel (SVEDD) besproken. De vergadering is zeer tevreden over het financiële jaarverslag (I.s.m. SVEDD)en beloont de penningmeester met een (digitaal) applaus. De ODB ligt volledig op koers. De claim die de ODB heeft staat nog steeds uit. De onderzoekscommissie wordt dit jaar gevormd (project Veritas). Zij zal apart de Ledenraad informeren omtrent de vordering

Erelid

Vice-voorzitter Danny van Hoewijk neemt het woord en vraagt aandacht voor de benoeming door het Hoofdbestuur van een nieuw Erelid ODB Dhr. H. (Erik) Nuninga. De vergadering is zeer ingenomen met dit besluit. Dhr. Nuninga ontvangt zo spoedig mogelijk een fraai certificaat, en wordt opgenomen in de eregalerij van onze vereniging.

De ALV besloot 6 mei 2021 unaniem op voordracht van het Hoofdbestuur Erik Nuninga als Ere lid van de ODB te benoemen. Maar waarom heeft het bestuur Erik voorgedragen?

Statutenwijziging

Door het overlijden van dhr Leo van der Zon is het noodzakelijk om enkele wijzigingen door te voeren zo gaat de administratie en kantoor (vestigingsplaats) van Roosendaal naar Den Helder. Daarnaast kunnen enkele wijzigingen die al op rol stonden doorgevoerd worden. De secretaris Henk Dolmans neemt deze met de vergadering door;

  • Beschrijving functie vice-voorzitter
  • Beschrijving deelraden inclusief deelraad reservisten

Dhr Nico van Delft vraagt het woord en geeft het advies de statuten zo duidelijk en klein mogelijk te houden. De voorzitter geeft aan dat er geen artikelen worden toegevoegd maar alleen worden herschreven naar de huidige gang van zaken. Extra regelingen worden vastgelegd in de paragrafen van de Huishoudelijk reglement. De voorzitter gaat over tot stemming en de wijzigingen worden unaniem goedgekeurd.

Tijdwinst

De vergadering nam slechts 2 uur in beslag, de tijdwinst kwam door het advies van dhr S. (Bo) Dahrs (2019) op te volgen door alle documenten 1 maand van te voren naar de ledenraadsleden toe te sturen. Alle aanwezigen vonden dit een goede en duidelijke manier van vergaderen. De voorzitter gaf aan dat het HB ook in de komende jaren de werkwijze van digitaal vergaderen continueert naast ,als Covid-19 regels het weer toelaten, normaal (fysiek) vergaderen. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid .

Volgende ALV zal in november worden georganiseerd

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB / Alex Hiemstra

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: