24 februari, 2024
Onze vakbond25e Herdenking 15 Augustus

25e Herdenking 15 Augustus
2

Wederom vond dit jaar in Den Helder de 15 augustus herdenking plaats. Op deze dag wordt de capitulatie in 1945 herdacht van het keizerrijk Japan aan de geallieerde strijdkrachten. Hiermee kwam in de Oost een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar werd de herdenking voor de vijfentwintigste keer gehouden. Het thema dat dit jaar was verbonden aan de herdenking luidde: “Vrijheid vraagt verzet en inzet”.

Na overgave van Japan leek het er op dat verzet, inzet en eindeloos wachten op de bevrijding tevergeefs waren geweest. Niets bleek echter minder het geval te zijn in wat toen nog Nederlands-Indië heette. De onafhankelijkheidsstrijd volgde, hetgeen veel leed en slachtoffers met zich mee bracht. Pas langzamerhand kwamen de verhalen los.

Daarom staat de datum 15 augustus in het teken van die verhalen, juist met het oog op het bewaren van de vrede in de toekomst, ook voor volgende generaties. De gedachten gaan dan uit naar hen die de vrijheid niet met eigen ogen mochten aanschouwen en voor die tijd het leven lieten.

Vijfsprong
De herdenking vond plaats om 11.00 op de Vijfsprong (rotonde Middenweg) bij het monument “Voor hen die vielen”. De ontvangst vooraf was in hotel Wienerhof, waar ook na de plechtigheid een informeel samenzijn plaatsvond. Namens de Onafhankelijke Defensiebond werd een krans gelegd door Aad en Hannie Splinter.

Bron: redactie/Ronald Boutkan/Den Helder Actueel
Foto: redactie

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: