19 april, 2024
Onze vakbond23ste ALV: ODB Op Koers

23ste ALV: ODB Op Koers
2

Vrijdag 1 november jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) haar traditionele jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Ditmaal in de gastvrije sociëteit ‘Voor Anker’ in Nijmegen. Ondanks het sombere weer is de opkomst voor de vergadering zeer groot.

Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens aan welke leden door ziekte zijn verhinderd. Hij wenst hen namens de vergadering een spoedig herstel. Hierna wordt het verslag van de vorige ALV van 24 mei behandeld.  Het verslag wordt door de secretaris Henk Dolmans doorgenomen en met een kleine wijziging door de vergadering overgenomen. Hierna wordt de agenda vastgesteld zonder toevoeging van extra vergaderpunten. Hierdoor start de vergadering vlot.

De voorzitter geeft aan dat de ambitie van de ODB ongewijzigd is en dat het beleidsplan 2015-2025 voldoende vernieuwend en smart is dat veranderingen c.q. aanvullingen niet nodig zijn. Toch zijn er knelpunten. Hiervoor geeft de voorzitter het woord aan Henk Munnik namens de redactie.

De Redactie Commissie loopt op een aantal punten vast. Enerzijds door ingeslepen gebruik van ‘oubollige’ vakbondstaal en anderzijds door te krappe bezetting van de redactie. Daarom wordt de ALV uitgenodigd om na te denken over het eerste (probleem)punt. De vergadering wordt opgedeeld in vier groepen die, ieder voor zich, nadenken over het ‘ideale taalgebruik’.

Na een uur brainstormen doet een woordvoerder van elke groep verslag van ideeën en bevindingen. Robert Niewold, Richard de Keijzer, Arjen Kievoet en Paul Jansen vertolken de visie namens hun groep. Alle uitkomsten gaan met een duidelijke opdracht terug naar de redactie. De uitkomsten worden verwerkt in een nieuwe Focus, vergelijkingsfolder en flyer.

Daarna wordt de vergadering geschorst voor een drankje en worden de tafels gedekt door leden van de sociëteit. Na een uitstekende rijstmaaltijd wordt ruim de tijd genomen om met elkaar bij te praten.

Na de pauze pakt de voorzitter de draad weer op. Het volgende actuele onderwerp is de belemmeringen die het ministerie van Defensie heeft opgeworpen.  Door schimmige regelgeving, die in strijd is met nationale en internationale wet en regelgeving, wordt de ODB in haar werk belemmerd. Zowel vice-voorzitter Danny van Hoewijk als Erik Jurriëns beantwoorden alle vragen. Ten slotte worden drie verschillende paden uiteengezet waarlangs de ODB de belemmeringen het hoofd probeert te bieden werkt. Een daarvan is via de IGK, met als contactpersoon Luitenant-kolonel KMar Robert Kluinhaar.

Hierna wordt het woord gegeven aan Victor van Wulfen, beheerder Meldpunt Misstanden. Hij vertelt over zijn zaak die loopt bij het Medisch Tucht College. Later wordt bekend dat Victor in 2,5 van de 3 aanklachten door de rechter in het gelijk is gesteld. De onderdeelsarts van de vliegbasis Eindhoven is in het ongelijk gesteld en berispt. Daarna beantwoord Victor vragen van de ALV inzake verdere juridische stappen.

Hierna neemt de voorzitter het woord en introduceert twee nieuwe regiobestuurders.

  • Iris van der Meij, benoemt als regiobestuurder Deelraad Internationaal (aanspreekpunt Curaçao, Aruba en St-Maarten) en Ab Sparnaaij benoemt als  regiobestuurder Deelraad CZSK (aanspreekpunt Vloot).
  • Lars van de Wijngaard versterkt als nieuw lid het Hoofdbestuur inzake Reservisten vraagstukken.

De ALV gaat unaniem akkoord met hun benoeming.

Daarna wordt het woord teruggegeven aan de vergadering d.m.v. de rondvraag.

  • Erik Nuninga spreekt schande van de belemmeringen die de ODB ondervindt. Hij vraagt zich af hoe het kan dat de politiek zich laat misleiden door beleidsmakers die de democratische vorming van Nederland vanaf de Unie van Utrecht saboteren. Het traktaat van de Unie van Utrecht op 23 januari 1579 ondertekend is de voorloper van onze huidige grondwet.
  • Robert Niewold vertelt over zijn huidige werkgever in Enkhuizen en traint o.a. marinepersoneel.
  • Bo Dahrs vertelt over zijn werkervaring met zijn werkzaamheden in het OR.

De voorzitter sluit af met een laatste opmerking. De ODB wordt weliswaar belemmerd, echter de werkzaamheden/werving/uitvoering worden niet beïnvloed door maatregelen van HDP SBN Peter Reesink. Tachtig procent van alle bestuurders van de ODB is werkzaam bij Defensie. Daarnaast zullen eind 2019 begin 2020meer ledenservices worden gelanceerd.

De voorzitter sluit de 23ste Algemene Ledenvergadering om 14:54.

De volgende ALV zal worden gehouden op 8 mei 2020, met als onderdeel het vijftienjarig bestaan van de ODB.

Bron: ODB
Foto: ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: