24 mei, 2024
Onze vakbond17e ALV: AOW-Gat Structureel Repareren!

17e ALV: AOW-Gat Structureel Repareren!
1

De 17de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) vond plaats op vrijdag 4 november 2016 jl. bij Echo’s Home De Landing in Arnhem.

Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet de regiobestuurders, en in het bijzonder de nieuwe regiobestuurders, welkom. Tevens verwelkomt hij schrijfster Linda van Oosterom. Ook een woord van welkom voor Niels van Woensel, één van de overleggers uit het overleg in Den Haag. Erik vervolgt zijn intro door het gehoor bij te praten over zijn ervaringen tijdens het AOW-gat debat in de Tweede Kamer. Hij was daar met acht leden aanwezig in de Thorbecke zaal. Er waren meer leden naar Den Haag gekomen maar, wegens de grote opkomst, werden zij op een andere plaats gehuisvest.

Hierna krijgt Aad Splinter het woord. Hij vertelt de aanwezige kaderleden dat het gehele programma omgegooid gaat worden; het besloten gedeelte wordt naar de middag verschoven en Niels van Woensel krijgt het woord na de ochtendschorsing.

Vervolgens word het verslag van de ALV van mei 2015 doorgenomen. Het verslag wordt goedgekeurd en gearresteerd.

Erik Jurriëns stelt vier nieuwe regiobestuurders voor die de regio versterken; twee van hen zijn aflossers van om verschillende redenen vertrekkende bestuurders en twee nieuwe bestuurders vullen vacatures die reeds geruime tijd bestaan.

  • Rianne Tuijn-Poppel
  • Younes Halli
  • Allan Enting
  • Yoni-Ben Gribnau

Van drie nieuwe regiobestuurders wordt in de pauze een portretfoto gemaakt door Alex Hiemstra. Deze foto’s zijn nu op de website te vinden.

Niels van Woensel krijgt het woord: hij brieft de ALV over de vorderingen uit het arbeidsvoorwaardenoverleg. Afgesproken wordt dat niet alles bekend gemaakt mag worden, omdat onderlinge afspraken tussen de vakcentrales ACOP, AC, CMHF en CCOOP dat verbieden. Ook vertelt Niels wat de reden was dat Anne Marie Snels (namens AFMP) en Marc de Natris (namens KVMO) weg waren gelopen uit de Thorbeckezaal. Dit gebeurde nadat de minister, voor het dichten van het AOW-gat, afkoerst op het gebruik van arbeidsvoorwaarden geld dat bestemd is voor actief dienenden. De ALV spreekt unaniem haar ongenoegen uit over deze nieuw ingeslagen richting. De minister had immers in haar betoog aangegeven de uitspraak van de rechter te respecteren en te zoeken naar een oplossing van rond de 30 miljoen per jaar.

De ALV is van mening: AOW-gat repareren maar niet uit het arbeidsvoorwaardengeld!

De vergadering wordt geschorst voor een prima lunch in Echo’s Home De Landing.

Na de lunch wordt het middaggedeelte gevuld met het jaarlijkse Kernwaarden onderzoek. Het onderzoek, dat zijn derde jaar alweer ingaat, zal besproken worden op de ALV van mei 2017.

Daarna wordt het woord gegeven aan Linda Oosterom en Henk Munnik om een boekpresentatie te geven van het boek ‘Een luis in de BONDkraag’. Het boek is geschreven door Linda Oosterom in opdracht van het bestuur naar aanleiding van het tienjarig jubileum van de ODB. Linda vertelt dat zij honderden documenten en foto’s heeft bekeken en vele interviews heeft afgenomen. In eerste instantie ging Linda ervan uit dat een boek schrijven drie maanden zou duren, maar al snel bleek dat meer tijd en menskracht ingeroepen moest worden om de klus te klaren. Uiteindelijk duurde het meer dan anderhalf jaar. Ook dit is te verklaren omdat het bestuur van mening was dat het geen standaard boek moest worden. Er bestaan vele voorbeelden van jubileumboeken, bijna altijd droog geschreven, vaak een bundeling van getallen en verhalen van en over bobo’s.

Dat was niet de opzet van de ODB; het moest een boek worden dat snel en makkelijk gelezen kon worden (dus geen dikke pil), veel leden aan het woord (dus geen verhalen van bobo’s), spraakmakend en veel heel veel fotomateriaal. Daarom werd al snel de hulp ingeroepen van Henk Munnik die al eerder de Focus en KIM onder handen had genomen. Beiden gaven een uitvoerig verslag van vele belevenissen, talrijke vergaderingen en leuke anekdotes.

De vergadering wordt afgesloten met de rondvraag. Alleen de regiobestuurders voormalig militair personeel vragen het woord. Namens hen vertelt Nico van Delft de ALV over de vele problemen die ontstaan door het AOW-gat. Hij roept het bestuur op om een brief naar de Koning te schrijven om uit de impasse te komen die nu is ontstaan.

Er dreigen binnen Defensie weer groepen tegen elkaar uitgespeeld te worden; stop het slepen met arbeidsvoorwaardengeld!!

Nico eindigt zijn duidelijke uiteenzetting met een gedicht van generaal Spoor. Een discussie met de ALV volgt. De voorzitter neemt het woord en vraagt de ALV te stemmen over het voorstel van Nico. De ALV neemt daarna met een overdonderend applaus het voorstel van de deelraad VMP aan. Het bestuur neemt vervolgens de tekst in ontvangst om in de HB vergadering van 8 november in Amsterdam over te vergaderen.

De voorzitter dankt alle deelnemers voor hun komst naar Arnhem en besluit de vergadering wenst iedereen een goede thuisreis.

bron: redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: