21 juni, 2024
Onze vakbond15e ALV van de ODB

15e ALV van de ODB
1

In de bosrijke omgeving van Schaarsbergen werd vrijdag 20 november de 15de ALV van de ODB gehouden. Naast een flinke opkomst aan kaderleden werden ook gasten van de CMHF en CMHF sector defensie verwelkomd. 

Om 1000 opende de voorzitter Erik Jurriëns de vergadering met speciaal welkomstwoord voor Linda Oosterom. Zij is op dit moment bezig met het schrijven van een boek over 10 jaar ODB. Gedurende de vergadering werden enkele interviews afgenomen met kaderleden, waaronder de oud voorzitter Jos Peeters.

Na vaststellen van de agenda voor deze dag werd door de secretaris het verslag van de ALV van 29 mei jl. vastgesteld. Daarna werd aan de vergadering de nieuwe penningmeester Hans Ringelberg voorgesteld. Hans vertelde wat in de administratie was veranderd en wat nog te verwachten is.

De voorzitter nam daarna het verenigingsjaar 2015 door. De volgende punten kwamen aan hierbij aan bod: het beleidsplan 2015-2025; problemen werving ondervonden door de HDP; verkiezingen HB leden – deze worden gepland in mei 2016 en verkiezingen voor Deelraadsleden in november/december; een uitleg  over de geheimhoudingsverklaring en het concurrentie beding; de betekenis van de functie van Regiobestuurder; uitleg over de kernwaarden van de ODB en hoe deze worden ingevuld; een uitleg over de afgelopen CAO onderhandelingen, de invulling hiervan en wat is veranderd dankzij  mening van de ODB in dit overleg; missie MC en OR. Als afsluiting van het ochtend gedeelte gaf  Alex Hiemstra een uitleg over werkzaamheden t.b.v. de medezeggenschap. Verder werd aan erevoorzitter Jos Peeters het speldje 10 jaar lidmaatschap uitgereikt.

Gedurende de lunchpauze (o.a. snert, roggebrood met spek) werden door de secretaris nog enkele administratieve zaken afgehandeld.

Na de pauze werd de nieuwe onderhandelaar CMHF sector defensie dhr. Niels van Woensel door de voorzitter voorgesteld. “Praat mee met het overleg” wordt het vaste onderdeel voor de onderhandelaar om direct met de achterban (waaronder R.T.B. Visser, voorzitter vakcentrale CMHF) te praten. Niels van Woensel vertelde en discussieerde over de volgende zaken: Eigen Huisvesting (uitspraak CRvB); buitenlandtoelage (o.a. huurplafonds uitspraak CRvB); Verklaring van Geen Bezwaar (VGB); Art. 122 BARD; Sociaal Beleidskader 2012-2016; Arbeidsvoorwaardenoverleg (CAO); AOW gat en pensioen. Alex Hiemstra gaf vervolgens een presentatie hoe een voorlichting wordt gegeven en wat op voorlichtingsgebied gebeurt.

Op deze vergadering wilde het bestuur afscheid nemen van Rene Pieters (de vorige onderhandelaar CMHF sector defensie), maar die was helaas verhinderd. De voorzitter wenste hem alle succes toe in zijn nieuwe functie.

De dag werd afgesloten met bloemen en wijn voor Linda Oosterom, een fles wijn voor Niels van Woensel en na de rondvraag werd de vergadering om 15:10 gesloten.

Bron: Redactie ODB
Foto: AF Hiemstra fotografie
ICT : Artian Productions
Catering: Echo’s Home De Landing

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: