13 juli, 2024
Onze vakbond15 Augustus herdenking Den Helder

15 Augustus herdenking Den Helder
1

Wederom vond dit jaar in Den Helder de druk bezochte 15 augustus herdenking plaats. Op deze dag wordt de capitulatie in 1945 herdacht van het keizerrijk Japan aan de geallieerde strijdkrachten. Hiermee kwam in de Oost een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar werd de herdenking voor de zevenentwintigste keer gehouden. Het thema dat dit jaar was verbonden aan de herdenking luidde: “Hoe vrij zijn wij?”.

Heftige verhalen

Burgemeester Jan de Boer hield een toespraak en zo ook Carel van der Graaff. “Het zijn heftige verhalen, die vaak niet zijn doorgegeven door degenen die het hebben meegemaakt. De deelnemers vinden het daarom juist belangrijk om elkaar de verhalen te blijven vertellen”, aldus Van der Graaff.

ODB

De herdenking vond plaats om 11.00 op de Vijfsprong (rotonde Middenweg) bij het monument “Voor hen die vielen”. De ontvangst vooraf was in hotel Wienerhof, waar ook na de plechtigheid een informeel samenzijn plaatsvond. Namens de Onafhankelijke Defensiebond werd een krans gelegd door Aad Splinter en zijn kleindochter Malissa van Dijk.

School

Voor veel Nederlanders met een Indisch of Molukse achtergrond heeft deze datum een grote betekenis. Ze vinden het daarom jammer dat er relatief weinig aandacht voor is in de Nederlandse maatschappij. Niet alleen de herdenking, maar ook bijvoorbeeld in de geschiedenisboeken op school.

Tekst: Regio Noordkop/redactie ODB
Foto: ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: