22 mei, 2024
Onze vakbond15 augustus capitulatie van Japan: “Blijvend herdenken…”

15 augustus capitulatie van Japan: “Blijvend herdenken…”
1

Namens bestuur en leden van de ODB legden Erik Jurriëns en Aad Splinter een bloemstuk bij het monument “Voor hen die vielen”, in Den Helder. Op deze dag wordt jaarlijks aan het einde van de ochtend herdacht dat het keizerrijk Japan op 15 augustus 1945 capituleerde voor de geallieerde strijdkrachten. Daarmee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in de Oost.

De herdenking van de einde van de strijd in Zuid-Oost Azië vindt jaarlijks plaats onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. Gelet op de groeiende belangstelling is voor de uitvoering van de herdenking bij het Indisch Monument de professionele steun van de medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei verkregen. Daarmee wordt de continuïteit in de toekomst gewaarborgd. Voor het programma in het World Forum wordt samengewerkt met het Indisch Herinneringscentrum.

Het bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 is en blijft eindverantwoordelijk voor de herdenking en herinnering. Om dit te onderstrepen draagt het bestuur er zorg voor dat ook bij de stichting zo lang mogelijk mensen van de 1e generatie betrokken zijn.

Alle aanwezigen werden aan het begin van de herdenking welkom geheten door het bestuur van de Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder. Daarna volgde het halfstok hijsen van de vlag en volgden enkele toespraken, waarin het belang van vrijheid benadrukt werd. Vrijheid die in het verleden bevochten is en die we nu vooral moeten doorgeven, want “vrijheid spreek je met elkaar af, afgesproken? ”, aldus de vlootpredikant.

Daarna klonk het Indisch Onze Vader, werd een minuut stilte gehouden en volgden twee coupletten van het Wilhelmus. Kransen of bloemstukken werden o.a. gelegd namens de Koninklijke Marine, Het Veteranenplatform en de gemeente Den Helder. Na afloop was er een informeel samenzijn in Hotel Wienerhof.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: