• ✔ De laagste contributie
 • ✔ 24/7 vakbond
 • ✔ 100% onafhankelijk
Blog

PAS-regeling Weer Mogelijk

0

Burger-defensiepersoneel van 57 jaar en ouder kan per direct weer gebruik maken van de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren Regeling (PAS-regeling) met behoud van volledige pensioenopbouw.

De Belastingdienst bepaalde onlangs dat de pensioenleeftijd gelijk is aan die van de AOW-leeftijd, namelijk 66 jaar en 4 maanden. Fiscaal mag alleen in de 10 jaar voor die leeftijd over het volledige salaris pensioen worden opgebouwd. Iemand van 57 valt daar dus binnen.

Eerder dit jaar stelde de Belastingdienst de pensioenleeftijd vast op 68 jaar. Medewerkers die in 2019 met 57 jaar de PAS-regeling startten, werden daardoor gekort op hun pensioenopbouw (95% i.p.v. 100%). Dienstencentrum Human Resources (DCHR) benadert deze groep om te melden dat dit wordt teruggedraaid.

Bron: HR Defensie
Foto: Twitter MinDef

Landmacht Beschikt Nu Overal Over Wifi

0

Het draadloos internet begint stukje bij beetje gemeengoed te worden binnen de krijgsmacht. De landmacht beschikt inmiddels op 55 locaties over wifi. De Oranjekazerne in Schaarsbergen is hier als laatste plek van voorzien. Staatssecretaris Barbara Visser wist te melden dat er nu 770 gebouwen wifi-gedekt zijn en het netwerk een oppervlakte beslaat van 1 miljoen m2.

Wens
Visser zei dit woensdag jl. bij de afronding van het draadloos internetproject bij de landmacht.
Het was al een grote wens van de defensiemedewerkers om overal binnen Defensie te kunnen beschikken over draadloos internet. 

Randvoorwaarde
Wat de politiek betreft kunnen de ‘binnenslapers’ met de beschikking over draadloos internet hun vrije tijd op een aangename en nuttige manier invullen. Ook biedt het de mogelijkheid beter contact te houden met het thuisfront. Draadloos internet maakt het werk sneller, efficiënter en beter. Bovendien komen de lesomgevingen steeds meer online te staan, waardoor een goed werkend internet een belangrijke randvoorwaarde is.

Glasvezel
De staatssecretaris ging ook in op de gemaakte vorderingen om koperkabels te vervangen voor glasvezel. “Hier in Schaarsbergen is dit inmiddels afgerond. Op andere locaties wordt hard gewerkt om dit ook voor elkaar te krijgen.”

Afzienbare tijd
Visser zei ervan overtuigd te zijn dat binnen afzienbare tijd de hele organisatie is voorzien van draadloos internet. Maar ook van glasvezelkabels én een optimale mobiele dekking van de telefonie.

Bron: Mindef
Foto: AVDD

Vrachtdrone Met Valdozen Voor Noodhulp?

0

Een nieuw ontwikkelde transportdrone levert noodhulp af bij mensen die onbereikbaar zijn over land. Gisteren vond de 1e demonstratievlucht van het dronesysteem met kartonnen valdozen plaats op Vliegbasis Deelen. Hiervoor werd onder meer een lading eieren zonder parachute gedropt van een hoogte van 100 meter.

Eieren blijven heel
Piloot en majoor buiten dienst Arie Slagter: “We hebben het systeem in 3 runs getest. Met 12 dozen en als laatste met eieren. De vliegsnelheid was bij het droppen van die dozen 96 kilometer per uur. Ze zijn allemaal heel gebleven en op de juiste plek geland. Wij zijn dus dik tevreden.”

Zes valdozen
De drone kan tot 250 kilometer overbruggen en zo goederen afleveren bij mensen die door bijvoorbeeld een natuurramp onbereikbaar zijn. Het systeem bestaat uit een vrachtdrone die geladen wordt met kartonnen ‘valdozen’. De drone heeft een spanwijdte van 12 meter en is 6 meter lang. Aan weerszijden hangen twee zogenoemde cargobay’s onder de vleugels, daarin passen per stuk drie valdozen.

Dansend naar beneden
De cargobay’s worden op afstand geopend, waarna de dozen vallen en er kartonnen vleugels als een ster uitklappen. Licht dansend op de wind daalt de doos vervolgens naar beneden. Een kartonnen kreukelzone zorgt ervoor dat de inhoud van de dozen heel blijft. Het blijkt mogelijk om zonder parachute pakketten hulpgoederen van 20 kilo nauwkeurig af te leveren. Dit gebeurt met behulp van een global positioning system (GPS).

Zonder parachute
Het systeem is ontwikkeld door de ‘Wings for Aid’-coalitie, die bestaat uit bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen. Eerdere prototypes zijn samen met het Rode Kruis en het Wereldvoedselprogramma getest. Het uiteindelijke ontwerp is inmiddels in productie gegaan.

Defensie
De luchtmacht en landmacht zijn vrijwel vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en het testen. De krijgsmacht stelde faciliteiten beschikbaar en leverde kennis en kunde op het gebied van bijvoorbeeld het luchtruim en procedures.

200 maaltijden per doos
Een doos bevat bijvoorbeeld tot 200 maaltijden of een complete ‘shelter construction kit’, een noodonderkomen. Met meer dan 100 miljoen vluchtelingen per jaar en voortdurende  klimaatverandering is dit een belangrijke aanvulling op het logistieke arsenaal van hulporganisaties.

Bron: Mindef
Foto: AVDD

ABP: Premie 2019 Voor Militairen Bekend

0

De premie voor militairen over het jaar 2019 is opnieuw vastgesteld, omdat de nieuwe pensioenregeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 wordt ingevoerd. Het premiepercentage is gedaald ten opzichte van de oude regeling.

U bouwt over een groter deel van uw inkomen pensioen op en  meer toelagen worden pensioengevend. Uw pensioenregeling wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 aangepast. U betaalt de premie (23,3%) gezamenlijk met uw werkgever. Uw werkgever betaalt 70%. Uw bijdrage aan de premie is 30%.

Wat betekent dit voor u?
Wij kunnen het effect van de premie 2019 voor u niet inzichtelijk maken, omdat wij niet beschikken over al uw (meest recente) inkomensgegevens. Wilt u weten wat het effect is van de premiewijziging op uw inkomen? Dan verwijzen we u naar uw werkgever: op het salarisstrookje van december 2019 ziet u het effect in bedragen.

Hogere pensioenopbouw De nieuwe pensioenregeling zorgt voor een evenwichtigere pensioenopbouw: de pensioenaanspraken worden voor veel militairen verhoogd. Er geldt een hoger opbouwpercentage en u bouwt over een groter deel van uw inkomen pensioen op. Ook worden meer toelagen pensioengevend. 

Bron: ABP
Foto: ABP

Ruimtevaart technologie Zorgt Voor Innovaties

0

Het heelal is de komende jaren wellicht het bepalende decor voor toekomstige ontwikkelingen op het wereldtoneel. Daarom hebben de Defensie-afdelingen, die zich hier mee bezighouden, zich internationaal verenigd in de Responsive Space Capabilities-stuurgroep (RSC). Elf landen bundelen hun krachten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, testen en experimenten in de ruimtevaart technologie.

NLR
De jaarlijkse vergadering vond afgelopen week plaats bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum(NLR). Belangrijk thema was de samenwerking met civiele ruimtevaartpartners.  De RSC-samenwerking dateert van 2014. Sindsdien zijn uiteenlopende projecten opgezet. Van onderzoek naar het militaire nut van microsatellieten, militaire optische satellietcommunicatie tot het gebruik van ruimtesensoren door marineschepen.

Het Heelal steeds belangrijker
Het heelal wordt steeds belangrijker en de complexiteit vraagt om een internationale wet en regelgeving en gezamenlijke aanpak. Binnen de RSC-programma’s vullen de bondgenoten elkaars technologieën aan. Het belangrijkste doel is dat de verschillende krijgsmachten bruikbare ruimtevaartcapaciteiten ontwikkelen. Om dit te stimuleren wil de militaire ruimtevaartgemeenschap samenwerken met de civiele en industriële ruimtevaartsector. In Nederland worden veel technologieën ontwikkeld op het gebied van optische communicatie, sensor- en instrumentontwikkeling en kleine satellieten.

VOC-replica
Halverwege de week vonden militairen, onderzoekers en het bedrijfsleven elkaar in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. De veranderingen in de wereld van een paar eeuwen geleden hebben veel overeenkomsten met de huidige veranderingen, constateerden de aanwezigen. Van een bezoek aan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)-replica Amsterdam kwamen ze terecht in de hightech wereld van extreem nauwkeurige zonnesensoren en satellieten die de hele aarde monitoren.

NSO
Het Netherlands Space Office (NSO) ontwikkelt in opdracht van de overheid het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dit uit. NSO-directeur Harm van de Wetering vertelde de meer dan 70 vertegenwoordigers uit het militaire domein waarom de link met civiele partijen logisch is: “Ruimtevaarttechnologie en satellietinformatie bieden veel toegevoegde waarde om de wereldwijde uitdagingen aan te gaan.”

Defensiedoeleinden
Er waren militairen en onderzoekers uit Australië, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zweden. Zij maakten kennis met Nederlandse ruimtevaart- en satelliettoepassingen. Deze kunnen worden ingezet of doorontwikkeld voor defensiedoeleinden.

ISIS
Bijvoorbeeld bruikbaar voor Defensie: een eigen communicatienetwerk, onafhankelijk van wie of wat dan ook. Dat bestaat uit kleine satellieten, Cubesats. Jeroen Rotteveel van ontwikkelaar Innovative Solutions In Space (ISIS): “Cubesats verlagen de drempel naar de ruimte. Kleine satellieten zijn licht, voordelig, schaalbaar én snel te ontwikkelen. Dat past goed bij de behoeften van Defensie.”

Bron: Mindef/redactie
Foto: AVDD/Youtube/redactie

23ste ALV: ODB Op Koers

0

Vrijdag 1 november jl. heeft de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) haar traditionele jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Ditmaal in de gastvrije sociëteit ‘Voor Anker’ in Nijmegen. Ondanks het sombere weer is de opkomst voor de vergadering zeer groot.

Voorzitter Erik Jurriëns opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft vervolgens aan welke leden door ziekte zijn verhinderd. Hij wenst hen namens de vergadering een spoedig herstel. Hierna wordt het verslag van de vorige ALV van 24 mei behandeld.  Het verslag wordt door de secretaris Henk Dolmans doorgenomen en met een kleine wijziging door de vergadering overgenomen. Hierna wordt de agenda vastgesteld zonder toevoeging van extra vergaderpunten. Hierdoor start de vergadering vlot.

De voorzitter geeft aan dat de ambitie van de ODB ongewijzigd is en dat het beleidsplan 2015-2025 voldoende vernieuwend en smart is dat veranderingen c.q. aanvullingen niet nodig zijn. Toch zijn er knelpunten. Hiervoor geeft de voorzitter het woord aan Henk Munnik namens de redactie.

De Redactie Commissie loopt op een aantal punten vast. Enerzijds door ingeslepen gebruik van ‘oubollige’ vakbondstaal en anderzijds door te krappe bezetting van de redactie. Daarom wordt de ALV uitgenodigd om na te denken over het eerste (probleem)punt. De vergadering wordt opgedeeld in vier groepen die, ieder voor zich, nadenken over het ‘ideale taalgebruik’.

Na een uur brainstormen doet een woordvoerder van elke groep verslag van ideeën en bevindingen. Robert Niewold, Richard de Keijzer, Arjen Kievoet en Paul Jansen vertolken de visie namens hun groep. Alle uitkomsten gaan met een duidelijke opdracht terug naar de redactie. De uitkomsten worden verwerkt in een nieuwe Focus, vergelijkingsfolder en flyer.

Daarna wordt de vergadering geschorst voor een drankje en worden de tafels gedekt door leden van de sociëteit. Na een uitstekende rijstmaaltijd wordt ruim de tijd genomen om met elkaar bij te praten.

Na de pauze pakt de voorzitter de draad weer op. Het volgende actuele onderwerp is de belemmeringen die het ministerie van Defensie heeft opgeworpen.  Door schimmige regelgeving, die in strijd is met nationale en internationale wet en regelgeving, wordt de ODB in haar werk belemmerd. Zowel vice-voorzitter Danny van Hoewijk als Erik Jurriëns beantwoorden alle vragen. Ten slotte worden drie verschillende paden uiteengezet waarlangs de ODB de belemmeringen het hoofd probeert te bieden werkt. Een daarvan is via de IGK, met als contactpersoon Luitenant-kolonel KMar Robert Kluinhaar.

Hierna wordt het woord gegeven aan Victor van Wulfen, beheerder Meldpunt Misstanden. Hij vertelt over zijn zaak die loopt bij het Medisch Tucht College. Later wordt bekend dat Victor in 2,5 van de 3 aanklachten door de rechter in het gelijk is gesteld. De onderdeelsarts van de vliegbasis Eindhoven is in het ongelijk gesteld en berispt. Daarna beantwoord Victor vragen van de ALV inzake verdere juridische stappen.

Hierna neemt de voorzitter het woord en introduceert twee nieuwe regiobestuurders.

 • Iris van der Meij, benoemt als regiobestuurder Deelraad Internationaal (aanspreekpunt Curaçao, Aruba en St-Maarten) en Ab Sparnaaij benoemt als  regiobestuurder Deelraad CZSK (aanspreekpunt Vloot).
 • Lars van de Wijngaard versterkt als nieuw lid het Hoofdbestuur inzake Reservisten vraagstukken.

De ALV gaat unaniem akkoord met hun benoeming.

Daarna wordt het woord teruggegeven aan de vergadering d.m.v. de rondvraag.

 • Erik Nuninga spreekt schande van de belemmeringen die de ODB ondervindt. Hij vraagt zich af hoe het kan dat de politiek zich laat misleiden door beleidsmakers die de democratische vorming van Nederland vanaf de Unie van Utrecht saboteren. Het traktaat van de Unie van Utrecht op 23 januari 1579 ondertekend is de voorloper van onze huidige grondwet.
 • Robert Niewold vertelt over zijn huidige werkgever in Enkhuizen en traint o.a. marinepersoneel.
 • Bo Dahrs vertelt over zijn werkervaring met zijn werkzaamheden in het OR.

De voorzitter sluit af met een laatste opmerking. De ODB wordt weliswaar belemmerd, echter de werkzaamheden/werving/uitvoering worden niet beïnvloed door maatregelen van HDP SBN Peter Reesink. Tachtig procent van alle bestuurders van de ODB is werkzaam bij Defensie. Daarnaast zullen eind 2019 begin 2020meer ledenservices worden gelanceerd.

De voorzitter sluit de 23ste Algemene Ledenvergadering om 14:54.

De volgende ALV zal worden gehouden op 8 mei 2020, met als onderdeel het vijftienjarig bestaan van de ODB.

Bron: ODB
Foto: ODB

Wijzigingen ZZF-vergoeding Meerdaagse Activiteiten

0

De wijzigingen van de bepalingen over de ZZF-vergoeding (zater-, zon- en feestdagen) voor meerdaagse activiteiten voor militairen zijn vanaf nu beschikbaar. De wijzigingen volgen uit het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2019.

De militair kan nu kiezen tussen het opnemen van de vergoeding in vrije tijd (ZZF-uren) en het uitbetalen van de vergoeding tegen zijn uurloon per ZZF-uur. Deze keuze is via het selfservicemenu door te geven. Gebeurt dit vóór 11 november 2019, dan gaat de uitbetaling nog mee met de salarisbetaling van november 2019.

Wat verandert nog meer?

 • De hoogte van de vergoeding is aangepast.
  Deze was 4 ZZF-uren per etmaal en dat wordt 8 ZZF-uren per etmaal.
 • De geldigheidsduur is verruimd.
  Deze was gelijk aan de meetperiode en wordt een periode van 12 maanden.
 • Het afkoopbedrag is verhoogd.
  Dit is het bedrag waarmee een restant aan ZZF-uren aan het eind van de geldigheidsperiode wordt afgekocht. Dit was per ZZF-uur gelijk aan een in de Regeling VROB vermeld rang-afhankelijk bedrag en dit wordt per ZZF-uur gelijk aan het uurloon van de militair (zoals dat gold ten tijde van het ontstaan van de aanspraak).
 • De afhankelijkheid is verruimd.
  ZZF-uren waren plaatsingsgebonden en worden persoonsgebonden. Werd voorheen bij overplaatsing verondersteld dat de meetperiode automatisch eindigde en werd als gevolg hiervan afgekocht, nu is het zo dat de ZZF-uren geldig blijven gedurende de geldigheidstermijn van 12 maanden, ongeacht overplaatsing.

Bron: Defensie
Foto: Angelo Luca Iannaccone via Pixabay/redactie