• ✔ Dé vakbond met de laagste contributie
  • ✔ Wij staan klaar om je te helpen
  • ✔ We zijn 100% onafhankelijk

Meldpunt Misstanden

Een misstand melden bij Defensie. Je moet het maar kunnen.

Afgekeurde munitie, fraude, intimidatie, ondeugdelijk materiaal, niet opvolgen van procedures, ongewenst gedrag, valsheid in geschrifte, gevaarlijke stoffen, machtsmisbruik, letselschade, achterhouden van informatie, vriendjespolitiek, ontgroeningen… zomaar een opsomming van zaken die bij defensie met grote regelmaat misgaan en die steeds vaker naar buiten komen. Misstanden, soms zelfs misdrijven die u en uw collega’s bij defensie in gevaar brengen.

De status quo

Defensie gaat er sinds jaar en dag prat op een veilige, transparante en integere organisatie te zijn. Een bedrijf waar medewerkers veilig zijn om problemen aan te kaarten. Op papier is dat zeker het geval. De praktijk blijkt echter significant anders. Alle mooie regelgeving, meldregelingen en plannen van aanpak ten spijt.

Een misstand intern aankaarten? Je moet wel gek zijn om dat nu nog te doen.
Interne meld- en onderzoeksinstanties als Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) en Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (KOG) zijn moreel failliet. In de praktijk het tegenovergestelde van wat ze pretenderen te zijn. Schijnconstructies die maar één doel hebben: de melder neutraliseren en wel zo snel mogelijk. Wie zijn werk en welzijn lief is, kan maar beter niets melden. Het doen van een eenvoudige melding kan je leven op zijn kop zetten.

Toch voelt ook u de verantwoordelijkheid om te streven naar verbetering. Naar veiligheid, zowel fysiek als sociaal. Misschien heeft u het wél aangedurfd om uw hoofd boven het maaiveld uit te steken. Durfde u wél bij uw leidinggevende aan te kloppen voor een gesprek over wat er beter kan. Meldde u te goeder trouw een misstand en ondergaat u daardoor nu de negatieve consequenties.

Meldpunt Misstanden

Voor u en voor iedereen die overweegt om melding te maken van iets dat mis is bij Defensie, is er nu dit Meldpunt. Het Meldpunt Misstanden van de ODB, de Onafhankelijke Defensiebond. Om bij ons Meldpunt iets te melden, hoeft u geen lid te zijn van onze bond. U hoeft zelfs geen defensiemedewerker te zijn. Ook bezorgde familieleden of vrienden van defensiemedewerkers kunnen ons benaderen.

Wij zijn er om u een luisterend oor te bieden en om uw melding desgewenst door te geleiden naar onderzoeksinstanties, juristen, de media en/of de politiek.

Wat doen wij met uw informatie?

Uw informatie zal door ons beoordeeld worden. Aangesloten bij ons Meldpunt is Victor van Wulfen, u bekend als de klokkenluider van Vliegbasis Eindhoven. Hij heeft meer ervaring dan wie dan ook met het melden van misstanden binnen Defensie.

Indien uw melding ook uw contactgegevens bevat dan zullen wij u hierover benaderen op de manier die uw voorkeur heeft. Wij zullen desgewenst met u in gesprek gaan en u vanuit onze ervaring zo goed mogelijk adviseren. Dat kan een doorverwijzing of begeleiding zijn naar een onderzoeksinstantie, zoals bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman of het Huis voor Klokkenluiders.

Tot 1 oktober 2018 is het Meldpunt Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie geopend, ook bekend als de Commissie Giebels. Wij kunnen u helpen om uw zorgen onder de aandacht van deze commissie te brengen. De bevindingen van deze externe, onafhankelijke commissie zal na het eindrapport dat voorzien is op 15 oktober, nog geruime aandacht krijgen. De tussenrapportage was al niet mals.

Wilt u media-aandacht voor uw kwestie dan treden wij op als tussenpersoon, waarbij u indien u dat wenst anoniem kunt blijven. Ook kunnen wij uw kwestie onder de aandacht brengen van de Tweede Kamer. Ons netwerk is uitgebreid en divers. Wij benadrukken dat wij zonder uw toestemming niets zullen ondernemen.

In het geval van anonieme meldingen zullen wij ook deze meldingen nauwgezet bestuderen. Daar waar wij van mening zijn dat de informatie voldoende concreet is en nader onderzoek verdient, zullen wij dit onder de aandacht brengen van onderzoeksjournalisten.

Direct na sluiting van een casus of op uw verzoek vernietigen wij het dossier.

Afsluitend

Het gaat ons, de Onafhankelijke Defensiebond maar om één ding: een in alle aspecten veilige defensieorganisatie.

Het melden van een defensiemisstand vereist moed, beleid en trouw. Juist die dingen waarvoor militairen een eed afleggen. Wij realiseren ons dat het voor u een erg grote stap is om ergens melding van te maken. Met dit Meldpunt hopen wij u een steun in de rug te kunnen geven. Een manier om te verzekeren dat u wel wordt gehoord.

Wij kijken uit naar uw bericht.

Victor van Wulfen

Victor van Wulfen

Erik Jurriëns

Erik Jurriëns

U kunt ons op verschillende manieren bereiken.

Vanzelfsprekend kan dat altijd anoniem:

  • Door middel van het contactformulier op deze pagina. U bent daarbij nadrukkelijk niet verplicht om persoonsgegevens achter te laten.
  • Per e-mail op adres
    meldpunt-odb@protonmail.com
  • Schriftelijk per post

Adres:
Meldpunt Misstanden
Postbus 1055
1780EB Den Helder

Wij hopen uw informatie in de toekomst ook via Publeaks te kunnen ontvangen.

Veelgestelde vragen

Wij raden u aan om uw bericht te verzenden vanaf een willekeurige internetverbinding en niet vanaf uw internetaansluiting thuis of uw telefoonabonnement.

Voor meldingen per e-mail kunt u overwegen om een gratis, tijdelijk e-mailadres aan te maken. Bijvoorbeeld Gmail, Outlook of ProtonMail.

Uiteraard kunt u bijlagen voegen aan uw e-mail. E-mails met zipbestanden of downloadlinks (ook naar Dropbox) zullen wij echter niet openen. Zorgt u ervoor dat uw bestanden per verzonden e-mail niet groter zijn dan 25MB.

Iedere e-mail die wij ontvangen zullen wij zo snel mogelijk van de server verwijderen.

Nee. Wij zullen geen concrete statistieken of inhoudelijke informatie delen. Het Meldpunt zal in dat opzicht in stilte opereren.