24 mei, 2024

Medezeggenschap

Als u lid bent van de ODB en wilt deelnemen aan de verkiezingen voor het samenstellen van een nieuwe MC, is dat natuurlijk mogelijk. In het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) is dit uitstekend geregeld. Medezeggenschap binnen het Ministerie van Defensie vindt in principe plaats op drie niveaus:

  • Op niveau van een diensteenheid. Dit is de medezeggenschapscommissie (MC).
  • Op niveau van een defensieonderdeel. Dit is de Defensieonderdeel medezeggenschapscommissie (DMC).
  • Op niveau van het departement. Dit is de Centrale medezeggenschapscommissie (CMC).

Voorts zijn er nog een aantal bijzondere medezeggenschapscommissies:

  • Alle diensteenheden kunnen op aanwijzing van de minister beschikken over een Gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie (GMC).
  • In geval van reorganisatie binnen een aantal diensteenheden, waarbij de reorganisatie niet binnen de bestaande medezeggenschapstructuur kan worden afgehandeld, wordt er een Tijdelijke reorganisatie-medezeggenschapscommissie (TRMC) ingesteld.
  • Indien er op één locatie verschillende diensteenheden werkzaam zijn, kan een Locatie medezeggenschapscommissie (LMC) worden ingesteld.

Medezeggenschap binnen Defensie is geregeld binnen het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD). D.m.v. het invullen van het onderstaande kandidatenlijst/bereidheidsverklaring kunt u uw vakbond hierover inlichten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord van onze administratie. Indien u ondersteuning wenst bij uw MC werk kunt u daarna een beroep op onze MC werkgroep doen.

Select 2024Select 2024

Handboek Medezeggenschap Defensie

Download hier het document

Bereidheidsverklaring MC

Download hier het formulier

Voor training en advies medezeggenschap

Besluit Medezeggenschap Defensie

Gerelateerd: