• ✔ Dé vakbond met de laagste contributie
  • ✔ Wij staan klaar om je te helpen
  • ✔ We zijn 100% onafhankelijk

Medezeggenschap

Als u lid bent van de ODB en wilt deelnemen aan de verkiezingen voor het samenstellen van een nieuwe MC, is dat natuurlijk mogelijk. In het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) is dit uitstekend geregeld.

Alleen als je samenspeelt krijg je vuurwerk

D.m.v. het invullen van het onderstaande kandidatenlijst/bereidheidsverklaring kunt u uw vakbond hierover inlichten. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord van onze administratie. Indien u  ondersteuning wenst bij uw MC werk  kunt u daarna een beroep op onze MC werkgroep doen.

Voor training en advies medezeggenschap

MC evenementen

Symposium Meedoen met Medezeggenschap

Medezeggenschap van werknemers is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. Deze wet biedt een hoogwaardig stelsel van medezeggenschap, maar in de praktijk blijkt dat de mogelijkheden van deze wet niet altijd even goed worden benut. Bovendien is voor goede medezeggenschap meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hoe worden de regels toegepast? Hoe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat?

Medezeggenschapverkiezingen