Goede en uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Zorgzaam is een partner van de ODB sinds 2008 en is opgericht 6 oktober 2005 door de militaire vakbonden en vakcentrales. Het personeel dat werkzaam is bij de vakbonden voor het defensiepersoneel kan zich met de gezinsleden verzekeren bij Zorgzaam. De Centrales van Overheidspersoneel sector Defensie zijn in het bestuur van Zorgzaam vertegenwoordigd.

SZVK
De SZVK, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat in opdracht van de minister van Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert. Militairen in werkelijke dienst zijn verplicht verzekerd bij de SZVK.

Univé
De zorgverzekering, basisverzekering en aanvullende verzekeringen van Zorgzaam worden uitgevoerd door Univé. Om onze verzekerden extra voordeel te kunnen bieden heeft Zorgzaam daarnaast een collectief contract gesloten met Univé. Hierdoor profiteert u van collectieve korting op één of meerdere (particuliere) Univé-verzekeringen.

Defensie
Iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie kan zich bij Zorgzaam verzekeren.

Meer informatie over een passende zorgverzekering

Ex-militairen, ex-dienstplichtigen, veteranen, postactieve militairen, reservisten, burgermedewerkers; Zorgzaam is dé zorgverzekeraar voor iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie.