Zorgzaam

Zorgeloos verzekerd!

Ex-militairen, ex-dienstplichtigen, veteranen, postactieve militairen, reservisten, burgermedewerkers; Zorgzaam is dé zorgverzekeraar voor iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie. Ook partner en gezinsleden van deze personen, militairen en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base support kunnen een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.

Uitgebreide collectieve verzekering
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

Zorgverzekeringen
Zorgzaam heeft, binnen de grenzen van de Zorgverzekeringswet (ZVW), de regie over de basisverzekering Zorgzaam en de aanvullende verzekeringen.
Zorgzaam stelt de door u te betalen premie vast. De verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering(en) worden door Zorgzaam in overleg met zorgverzekeraar Univé vastgesteld. Het vaststellen van de te betalen premie en de verzekeringsvoorwaarden wordt in opdracht van het bestuur van Zorgzaam uitgevoerd door het bureau van Zorgzaam. U kunt bij Zorgzaam een basisverzekering en aanvullende verzekeringen afsluiten. Welke vergoedingen er in de basisverzekering zitten, is door de overheid vastgesteld. Zorgzaam biedt één basisverzekering, vijf aanvullende verzekeringen en de Zorgzaam Comfortverzekering aan.

Militairen
Militairen in werkelijke dienst zijn uitgesloten van deelname aan de Zorgverzekeringswet (ZVW). Zij zijn verplicht verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK).

Post-actieve

Reservist

Dienstplichtig

Veteraan

logo (1)