24 juli, 2024
IndustrieRuimtevaart technologie Zorgt Voor Innovaties

Ruimtevaart technologie Zorgt Voor Innovaties
R

Het heelal is de komende jaren wellicht het bepalende decor voor toekomstige ontwikkelingen op het wereldtoneel. Daarom hebben de Defensie-afdelingen, die zich hier mee bezighouden, zich internationaal verenigd in de Responsive Space Capabilities-stuurgroep (RSC). Elf landen bundelen hun krachten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, testen en experimenten in de ruimtevaart technologie.

NLR
De jaarlijkse vergadering vond afgelopen week plaats bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum(NLR). Belangrijk thema was de samenwerking met civiele ruimtevaartpartners.  De RSC-samenwerking dateert van 2014. Sindsdien zijn uiteenlopende projecten opgezet. Van onderzoek naar het militaire nut van microsatellieten, militaire optische satellietcommunicatie tot het gebruik van ruimtesensoren door marineschepen.

Het Heelal steeds belangrijker
Het heelal wordt steeds belangrijker en de complexiteit vraagt om een internationale wet en regelgeving en gezamenlijke aanpak. Binnen de RSC-programma’s vullen de bondgenoten elkaars technologieën aan. Het belangrijkste doel is dat de verschillende krijgsmachten bruikbare ruimtevaartcapaciteiten ontwikkelen. Om dit te stimuleren wil de militaire ruimtevaartgemeenschap samenwerken met de civiele en industriële ruimtevaartsector. In Nederland worden veel technologieën ontwikkeld op het gebied van optische communicatie, sensor- en instrumentontwikkeling en kleine satellieten.

VOC-replica
Halverwege de week vonden militairen, onderzoekers en het bedrijfsleven elkaar in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. De veranderingen in de wereld van een paar eeuwen geleden hebben veel overeenkomsten met de huidige veranderingen, constateerden de aanwezigen. Van een bezoek aan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)-replica Amsterdam kwamen ze terecht in de hightech wereld van extreem nauwkeurige zonnesensoren en satellieten die de hele aarde monitoren.

NSO
Het Netherlands Space Office (NSO) ontwikkelt in opdracht van de overheid het Nederlandse ruimtevaartprogramma en voert dit uit. NSO-directeur Harm van de Wetering vertelde de meer dan 70 vertegenwoordigers uit het militaire domein waarom de link met civiele partijen logisch is: “Ruimtevaarttechnologie en satellietinformatie bieden veel toegevoegde waarde om de wereldwijde uitdagingen aan te gaan.”

Defensiedoeleinden
Er waren militairen en onderzoekers uit Australië, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zweden. Zij maakten kennis met Nederlandse ruimtevaart- en satelliettoepassingen. Deze kunnen worden ingezet of doorontwikkeld voor defensiedoeleinden.

ISIS
Bijvoorbeeld bruikbaar voor Defensie: een eigen communicatienetwerk, onafhankelijk van wie of wat dan ook. Dat bestaat uit kleine satellieten, Cubesats. Jeroen Rotteveel van ontwikkelaar Innovative Solutions In Space (ISIS): “Cubesats verlagen de drempel naar de ruimte. Kleine satellieten zijn licht, voordelig, schaalbaar én snel te ontwikkelen. Dat past goed bij de behoeften van Defensie.”

Bron: Mindef/redactie
Foto: AVDD/Youtube/redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: