16 juli, 2024
IndustrieRobots en drones

Robots en drones
R

Robots en drones zullen het komende decennium in steeds meer beroepen worden ingezet om menselijke arbeid te vervangen. Op lange termijn zijn de voordelen overweldigend, maar op korte termijn brengt het nogal wat ellende teweeg, vooral omdat geen enkele overheid op deze marktrevolutie is voorbereid.

The Economist maakte een verslag op wat ons het komende decennium zowel in de burger maatschappij maar ook op het gebied van Defensie te wachten staat:

  • Honderd jaar geleden was één op drie Amerikanen landbouwer, maar vandaag produceert twee procent van de bevolking meer voedsel dan toen. De miljoenen ex-boeren werden niet permanent werkloos, maar vonden uiteindelijk beter betaald werk in een steeds meer geïndustrialiseerde en complexe maatschappij. Hetzelfde geldt voor beroepen als typistes, reisagenten en secretaresses in de afgelopen dertig jaar.
  • Op termijn zorgen technologische innovatie en kapitaalintensivering dus voor nieuwe werkgelegenheid, nieuwe producten en hogere lonen, doch op de korte termijn omvatten de problematische gevolgen van zo’n omwenteling op de arbeidsmarkt naast stijgende werkloosheid, ook maatschappelijke ontwrichting en zelfs politiek rumoer. Geen enkele overheid blijkt hierop goed voorbereid.
  • Er zijn duidelijke parallellen tussen het huidige tijdperk en dat van de Industriële Revolutie: de opbrengst van de stijgende productiviteit komt vooral aan de kapitaalbezitters en topwerknemers ten goede, terwijl de lagere arbeidsklassen steeds minder van de taart krijgen (de top 1% zag zijn inkomen de voorbije 30 jaar stijgen van 9% tot 22% van het globale bruto nationaal product, terwijl de rest zijn inkomen zag dalen van 64% tot 59%).
  • Kantelt de wereldeconomie nu al duidelijk in het voordeel van de rijken, dan zullen de komende technologische veranderingen die beweging enkel versterken. Van chauffeurs, soldaten, schoonmakers, vertalers tot barmannen en fabrieksarbeiders: al deze beroepen komen in het vizier van intelligente robotwerknemers.’Volgens Oxford University zouden 47% van alle huidige jobs binnen de twintig jaar geautomatiseerd worden.
  • Nieuwe digitale industrieën introduceren innovatieve producten en diensten die onze levens verbeteren, maar voorlopig blijft het creëren van nieuwe werkgelegenheid daarbij achterwege. Instagram had in 2012 bij de verkoop aan Facebook bijvoorbeeld 30 miljoen klanten en 13 werknemers terwijl Kodak, dat enkele maanden eerder het faillissement had aangevraagd, ooit 145.000 mensen tewerkstelde. AirBnB en Uber maken van huis- en autobezitters ondernemers, terwijl ze gelijktijdig complete industrieën in hun voortbestaan bedreigen.
  • De sociale gevolgen van de robotisering zullen, net zoals die van de digitalisering, immens zijn. De meest bedreigde jobs zijn die van de laagst betaalden en de banen die het minst getroffen worden zijn hoogbetaald, wat de sociale ongelijkheid het komende decennium verder op de spits zal drijven.

Politici die zich echter tegen de innovatie afzetten, zullen het tegenovergestelde bereiken door de concurrentiekracht te verkleinen. Robots worden daardoor nog aantrekkelijker en/of een exodus van kennis en kapitaal naar een ander land veroorzaken.

Wat beleidsmakers volgens de Economist wel kunnen doen is het onderwijs innoveren. Een nieuwe generatie van hoogbegaafde leerlingen zal nodig zijn om te kunnen concurreren met computers. Er is ook meer aandacht nodig voor peuter en kleuters, en er zijn goede argumenten voor extra uitkeringen aan benadeelde werknemers en je kan dan zelfs denken aan een gegarandeerd basisinkomen.

bron: Het Laatste Nieuws
The Economist

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: