25 juli, 2024
IndustrieNederland Radarland

Nederland Radarland
N

Op 11 februari 2015 organiseert de Defensie Materieel Organisatie (DMO) het symposium ‘Nederland Radarland’. Op deze themadag staan het heden, verleden en de toekomst van de radartechniek in Nederland centraal. Aanleiding is het 12,5-jarig bestaan van het Platform Nederland Radarland. Tijdens de themadag spreken vertegenwoordigers van Defensie, radarspecialisten van Thales en TNO, en een medewerker van het Ministerie van Economische Zaken. Ook wordt een prijs uitgereikt aan een radarspecialist die gedurende een langere periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan onderzoek en -ontwikkeling op het gebied van radars in Nederland.

Omstreeks 1930 ontwikkelden onderzoekers  van het Physisch Laboratorium, de latere Rijksverdedigingsorganisatie (RVO-TNO), een radiotelefoniezender-ontvanger voor militair gebruik. Deze gebruikte een golflengte van 1,40 meter. Deze was op grote afstand door zijn richtingsgevoeligheid niet detecteerbaar, zodat de vijand niet kon meeluisteren. Men ontdekte dat de verbinding gestoord werd door overvliegende meeuwen en dat de bundel gereflecteerd werd door vliegtuigen.

In de meidagen van 1940 waren vier toestellen gereed. Toen Nederland werd bezet vertrokken de onderzoekers, naar Engeland. Daar kende men radar, maar deze maakte gebruik van twee antennes, terwijl de Nederlandse installatie maar één antenne nodig had. Gezien de omvang van de antennes was dit een hele verbetering. De Engelsen, die sedert 1936 onderzoek naar radar deden hadden een uitgebreide walradarinstallatie gebouwd om Duitse bommenwerpers op te kunnen sporen. Niet alleen de geleerden maar ook twee van de radarinstallaties konden naar Engeland worden gebracht. Hiervan is uiteindelijk één werkende installatie gemaakt, die aan boord van de torpedobootjager Isaac Sweers werd geïnstalleerd. Dit schip was een van de weinige niet-Engelse schepen met artillerieradar aan boord.

Geavanceerde radartechnologie is van groot belang voor de Nederlandse krijgsmacht. Technologisch hoogwaardige radarsystemen stellen de krijgsmacht in staat om een betrouwbaar en accuraat omgevingsbeeld op te bouwen. De radarsystemen kunnen op effectieve wijze het optreden van de militairen in bijvoorbeeld missiegebieden ondersteunen.

logo-thalesNederland beschikt over een toonaangevende kennisinfrastructuur op het gebied van radartechnologie en –ontwikkeling. Defensie, de industrie en de kennisinstituten, de zogenoemde ‘Gouden driehoek’, werken hierbij nauw samen. Om de samenwerking op dit gebied te verankeren en de kennis en technologieontwikkeling te waarborgen is ruim 12,5 jaar geleden het Platform ‘Nederland Radarland’ opgericht. Naast Defensie maken Thales Nederland BV, TNO en de Technische Universiteit Delft deel uit van dit samenwerkingsverband.

De themadag vindt plaats in het evenementencentrum van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA) te Amsterdam. Inmiddels hebben zich ongeveer 190 vertegenwoordigers van Defensie, industrie, onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen zich aangemeld.

bron: Ministerie van Defensie
Wikipedia

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: