16 april, 2024
IndustrieNederland Koopt Resterende 3 JSF’s

Nederland Koopt Resterende 3 JSF’s
N

Nederland koopt de resterende 3 F-35-jachtvliegtuigen. Hiermee bevestigt Nederland definitief de aankoop van in ieder geval 37 Joint Strike Fighters. Dat maakte staatssecretaris Visser 17 oktober bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De volledige operationele inzetbaarheid van de Nederlandse F-35-vloot staat pas gepland voor 2024. Om dit te garanderen, moet de levering van deze toestellen uiterlijk deze maand worden bevestigd.

Vertraging van de zogenoemde full operational capability heeft operationele én financiële gevolgen. Nederland moet dan namelijk langer doorvliegen met de F-16.

Overzicht bestellingen en leveringen sinds 2013

Besteld en geleverd 2 testtoestellen geleverd in 2013 (lot 3 en 4)*
Besteld 8 toestellen, te leveren in 2019 (lot 11)*
Besteld 24 toestellen, te leveren in 2020-2022 (lot 12-14)*
Te bestellen oktober 2018 3 toestellen, te leveren in 2023 (lot 15)*

* de verschillende lotnummers staan voor de opeenvolgende productieseries.

Vanwege de lagere stuksprijs voor lot 11, de nieuwe plan dollarkoersen en de risicoreservering van € 120,8 miljoen is de aanschaf van de F-35’s nu financieel haalbaar.

Lagere prijzen
Zoals bekend streeft het F-35 Joint Program Office naar lagere prijzen. Dit gebeurt op 3 manieren. Ten 1e dalen de kosten door hogere aantallen en de toegenomen productie-ervaring. Ten 2e dalen de productiekosten dankzij investeringen. Ten 3e heeft een meerjarige aanschaf een positieve invloed op de stuksprijs. De komende jaren wordt duidelijk tegen welke dollarkoers de nog aan te gane verplichtingen worden afgesloten. Financiële mee- of tegenvallers bij het project (waaronder valutaschommelingen) worden opgevangen via de risicoreservering, de valutareserve en het investeringsprogramma van Defensie.

Mening ODB
Eindelijk komt er vaart in het vanaf het begin geplaagde JSF programma. Nu maar hopen dat de geplande dollarkoers ook zo uitvalt, defensie heeft geen al te sterke reputatie op dat gebied.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: