21 juni, 2024
IndustrieNederland & Amerika werken samen in toekomstig helikopter project.

Nederland & Amerika werken samen in toekomstig helikopter project.
N

Nederlandse defensie en het Amerikaanse leger delen binnenkort informatie over de eisen van aan te schaffen helikopters. Dit is 20 juli 2022 schriftelijk vastgelegd op vliegbasis Gilze-Rijen. Het Future Vertical Lift-programma drukt onder meer de kosten. Ook zijn eventueel tegenvallende prestaties van toestellen zo beter te voorkomen.

Analyseren

Beide krijgsmachten gaan nieuwe concepten verkennen en analyseren. Die betreffen het optreden van helikopters in toekomstige operationele omgevingen. Ook wordt beoordeeld of samenwerking in latere fasen haalbaar is. Denk hierbij aan onderzoek en ontwikkeling, standaardisatie, het testen, de evaluatie en productie en onderhoud van toestellen.

Effectiever en efficiënter trainen en vechten

Douglas Bush, vertegenwoordiger van het Amerikaanse leger is blij met deze belangrijke overeenkomst “met standvastige NAVO-bondgenoot Nederland.”

Bush: “Technologische samenwerking verbetert ons vermogen om collectief te moderniseren en de interoperabiliteit te vergroten. Zo kunnen we effectiever en efficiënter trainen en vechten met onze bondgenoten en partners.”

Sleutel

Directeur Operationeel beleid en plannen generaal-majoor André Steur ziet ook alleen voordelen. Hij noemt het verkennen en analyseren van nieuwe concepten de sleutel voor de toekomstige strijd. “Door samen te werken zorgen we voor een solide basis voor helikopter-capaciteiten.”

Toekomstige dreigingen

Steur gaf verder aan dat toekomstige dreigingen vereisen dat we als 1 gevechtsmacht kunnen opereren. “Over alle domeinen heen. Sneller, hoger, verder, met meer slagkracht en een hogere overlevingskans. In dienst van onze land- en maritieme eenheden. We moeten de soms sterke nationale focus deels loslaten ten faveure van interoperabiliteit binnen de Alliantie en tussen partners.”

Aanvulling bestaand akkoord

De overeenkomst is een aanvulling op een bestaand akkoord met het Amerikaanse leger. Die gaat onder meer over detectie en ontsmetting van chemische, biologische, radiologische, nucleaire en andere geavanceerde explosieven.

Tekst: Mindef/redactie ODB
Foto: AVDD/redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: